4 mei 2022 – Mantelzorgplan en mantelzorgstatuut voor leerlingen en studenten

Over deze actuele vraag van Katrien Schryvers ga ik kort zijn. Door de aard van het beestje was de situatie enigszins bijzonder: eigenlijk waren er twee vragen over het thema; een onderwijsvraag van Katrien Schryvers aan minister Ben Weyts en een meer overkoepelende vraag aan minister Wouter Beke. Minister Beke beantwoordde wel de beide vragen samen. De zaak betrof het nieuwe mantelzorgplan (2022-2024) van de Vlaamse regering, waarover op 2 mei 2022 gecommuniceerd was en dat samen met mantelzorgersverenigingen opgesteld was. Ik zoom hier alleen bondig in op de onderwijsinvalshoek in de vraag van Katrien Schryvers, namelijk de jonge mantelzorger.

In het onderwijs gebeurde er al wel een en ander rond dit thema, aldus minister Beke: in het secundair onderwijs in het kader van de leerlingenbegeleiding en in het hoger onderwijs paste de zaak (voorlopig) binnen de autonomie van de onderwijsinstellingen. Maar het thema mocht zeker meer aandacht krijgen. Voor het hoger onderwijs verwees minister Beke naar bestaande andere statuten voor studenten, zoals bijvoorbeeld het topsportstatuut, en zoiets zou inspirerend kunnen werken voor de situatie van mantelzorgers.

Als ik het goed begreep, bestond er algemeen nu al wel een statuut voor mantelzorgers, maar was het voor Onderwijs zeker nu zaak om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Dat was o.a. voorwerp van de operationele doelen van het mantelzorgplan, dat nu samen met diverse sectoren verder uitgerold zou worden. Vragensteller Schryvers drong aan op een eigen mantelzorgstatuut (en de nodige ondersteuning van de mantelzorgers) in het onderwijs, gelet op bijvoorbeeld de grote groep mantelzorgers in de leeftijdscohorte 11-18 jaar, zodat faciliteiten voor mantelzorgers niet afhingen van de goodwill van de onderwijsinstelling.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio