4 mei 2022 – Lerarentekort en proeftuinen

De eerste actuele onderwijsvragen van deze plenaire vergadering (drie stuks) deden mij heel erg denken aan de actuele vragen van één week eerder over het toenemende aantal leerlingen met zorgnoden (dossier Leersteun dus) en dus ook aan wat ik daar toen bij opmerkte. Het thema nu was inhoudelijk dan wel anders, maar net zoals een week eerder gold, hadden we ook nu een thema waarover het al heel uitvoerig gegaan was in de Commissie voor Onderwijs. Soms hoorde ik, niet onlogisch trouwens, zelfs haast letterlijke herhalingen van wat sommige politici bij die eerdere gelegenheden over de zaak gezegd hadden in de Onderwijscommissie. Het enige misschien wat hier toegevoegd kon worden, was dit: op 22 april 2022 had de Vlaamse regering een ontwerp van besluit goedgekeurd (nu voor advies naar de Raad van State) over de selectie van tijdelijke projecten in het kader van de herwaardering van het lerarenambt (nwvr: in uitvoering van die bewuste conceptnota, die ik op deze pagina’s al aardig wat keren vermeld heb).

Bijgevolg kon minister Weyts na zijn recente uitspraken in de pers nu ook nog iets meer uitweiden over die proeftuinen naast opnieuw een herhaling van een hele reeks al genomen (ook structurele) maatregelen. Maar wie de publiek beschikbare documenten van de Vlaamse regering van 22 april gelezen had, kreeg eigenlijk over de proeftuinen weinig tot niets bijkomends te horen.

Kort nog het algemene (ook al niet nieuwe) politieke plaatje: de vertegenwoordigers van de meerderheidsfracties stonden erg positief tegenover het proeftuinenplan (met hier en daar nog een vraag of aandachtspunt); Vooruit was héél kritisch (overdreven kritisch zelfs, vond ik) en PVDA eerder ‘gewoon’ kritisch; Groen en Vlaams Belang hadden ten slotte wel enkele vragen, maar echt kritisch waren die niet. En voor het overige, was het meest frequente woord in mijn notities tijdens de bespreking het woord “herhaling”…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio