4 maart 2021 – Studentenpsychologen en corona

Na wat technische problemen (geen beeld, afgewisseld met Zoom-mozaïekmodus, wegvallend geluid, maar dan toch opgelost) hoorden en zagen we de actoren Brecht Warnez en Ben Weyts in actie over een thema uit de open brief van de Vlaamse Scholierenkoepel, de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Vereniging van Studenten, waarover het nog maar een week eerder ook al ging. Corona dus. Maar hogere studentenaantallen bij de studentenpsychologen waren blijkbaar ook allanger dan corona een probleem, met dan nu ook wachttijden en dito rijen. Vragensteller Warnez verwees naar al genomen maatregelen en stond voor elke student een soort basisdienstverlening voor om bij een psycholoog langs te gaan op de campus, meer bepaald minimaal vijf consultaties per jaar met een wachttijd van maximaal twee weken. Hoe stond het nu met die wachtrijen en de bereikbaarheid van de studentenpsychologen? Was minister Weyts voorstander van zo’n basisdienstlening en zag hij een Vlaanderenbrede invoering mogelijk van initiatieven als ‘Studeren Zonder Blokkeren’ van de Gentse Arteveldehogeschool?

Minister Weyts herhaalde zijn plannen over meer contactonderwijs vanaf 15 maart en de kotbubbel, die, naar hij hoopte, na het Overlegcomité van 5 maart gerealiseerd zouden worden want belangrijk als perspectief voor de studenten. Volgens de VLIR volstond het aanbod van psychologische ondersteuning, wat werd bevestigd aan de minister via de resultaten van een bevraging door de regeringscommissarissen. De toename van de consultaties en van het gebruik van de diensten van de studentenvoorzieningen (stuvo’s) was volgens de VLIR verwerkbaar. Bij wijziging van die situatie was de minister altijd bereid om bij te springen. Voorts ging de minister nog uitvoerig en terecht in op het belang van preventie. Hij herhaalde de extra middelen voor de stuvo’s alsook zijn diverse andere initiatieven (opdracht aan SIHO, een e-healthaanbod, het VVS-onderzoek met professor Bruffaerts, de zes zgn. antennes), waarover we intussen wel voldoende gehoord hadden, leek mij.

En toch wordt zo’n parlementair debat (nu ja, debat …) dan vervolgens nog een hele tijd voortgezet. Oké, vragensteller Warnez had de huidige toestand met studentenpsychologen blijkbaar anders begrepen dan de versie van de VLIR en op zijn vraag over die basisdienstverlening was niet geantwoord. Dus stelde interveniënt Johan Danen die vraag dan maar opnieuw en hij vroeg een structureel beleid om de psychische weerbaarheid van studenten beter te maken. Ook interveniënt Kristof Slagmulder zag, aansluitend op zijn vraag om uitleg van de week voordien, nog wel wat problemen. En interveniënt Koen Daniëls meende gewoon nog eens te moeten herhalen wat de minister al gezegd had, afgerond met een vage vraag naar de timing van “dat breed beleid rond mentaal welzijn”.

Minister Weyts zou op korte termijn kunnen rapporteren van de bevindingen uit het VVS-onderzoek, maar voor het overige kwam er eigenlijk ook niets anders dan herhaling. Inderdaad, een van de laatste woorden van vragensteller Warnez was dat “we het daar allemaal over eens zijn in deze commissie”. Juist, maar je zou dan wel verwachten dat zo’n gesprek een stuk minder lang zou duren. Het zij zo.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio