4 maart 2021 – Project 'Lezen met Klasse'

Wegens de problemen met de leesvaardigheid van kinderen en jongeren krijgt het thema allanger veel aandacht, ook vanuit de Vlaamse onderwijsoverheid. Op een van de concrete projecten in dat verband, -- “Lezen met Klasse” (slides 10 en 11) in Halle-Vilvoorde --, ging Jan Laeremans in om vooral praktische problemen aan te kaarten. Hoewel hij geloofde in de goede bedoelingen ervan, bleek uit Laeremans’ vele vragen toch dat hij zijn twijfels had over de uniforme aanpak ervan voor kleuter- en lager onderwijs, over de grote tijdsinvestering, over de meerwaarde, over de problemen met vervangingen die ermee gepaard gingen. Zou het lopende project niet wat bijgestuurd kunnen worden?

‘Lezen op School’ was een initiatief dat inzette op de versterking van het Nederlands als vaktaal én als instructietaal, zo begon minister Weyts. Het had als uitgangspunt het strategische advies van de Taalraad Begrijpend Lezen, waaraan ook de onderwijsverstrekkers meegewerkt hadden en het liep mogelijk over twee schooljaren. De minister schetste het hele project en gaf enkele cijfers over deelname en budget. De praktische knelpunten bij de concrete uitvoering van het project, waarop vragensteller Laeremans gefocust had, moesten lokaal in de scholen zelf aangepakt: de lokale autonomie dus, inderdaad.

Laeremans bleef aandringen op een aparte aanpak in het kleuter- en het lager onderwijs. Het probleem van vervangers vinden in Halle-Vilvoorde kwam ook terug. Een signaal ter zake aan de organisatoren van het project zou welkom zijn, aldus Laeremans. Interveniënt Annabel Tavernier wees op het succes van het project en vroeg naar de opvolging op macroniveau. Interveniënt Loes Vandromme had diverse vragen over de evaluatie van het project.

Corona had het project wel wat gehinderd, maar de minister hoopte toch het later grondig te kunnen evalueren. Daarvoor zou binnenkort een studieopdracht gegund worden. Vragensteller Laeremans bleef ten slotte op de spijker van dat signaal van boven (lees: van de minister) kloppen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het project 'Lezen met Klasse' van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio