4 februari 2021 – Verbreding en verdieping van Columbus

Om de commissievergadering af te sluiten volgde nog een vraag om uitleg die te maken had met de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs (of eventueel naar de arbeidsmarkt). Vragensteller van dienst was nu Brecht Warnez. Hij schetste de prille geschiedenis van het exploratie-instrument Columbus tot nog toe en vond de subsidiebeslissing (250 000 euro aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad voor de verdere ontwikkeling, implementatie en opvolging ervan voor het begrotingsjaar 2021.) van de Vlaamse regering op 22 januari 2021 een goede zaak. Er waren daarmee ook enkele nieuwigheden in het instrument gepaard gegaan en daarover had vragensteller Warnez een hele reeks vragen, niet het minst over het al bij al beperkte bereik van het instrument (30 % van de beoogde leerlingen) tot nog toe.

Minister Weyts situeerde Columbus heel accuraat. Er werden nu vier concrete wijzigingen onderzocht: differentiatie in het wiskundepakket, voortaan ook oriëntatie richting-graduaatsopleidingen, betere informatie voor wie meteen naar de arbeidsmarkt zou willen en gebruik van de feedback nu de eerste generatie “Columbus-deelnemers” het hoger onderwijs doorlopen had. Wat de 30%-deelname betrof, zou dat bereik in principe moeten verbeteren, nu het systeem door de feedback rijker zou worden. Daarnaast was er ook overleg met de onderwijskoepels. Individueel gebruik van het instrument was mogelijk, wat handig was in coronatijden. Aan de communicatie over het instrument zou via meerdere kanalen gewerkt worden. En minister Weyts verwees terecht ook nog naar de Vlor in dit verband (zie bovenvermelde link).

Vragensteller Warnez kon het alleen maar eens zijn met de verdere (communicatie)inspanningen van de minister. Interveniënt Koen Daniëls was het ook eens met de minister en vroeg nog naar een eventuele aantakking (N.B. Ik kende dat woord niet, maar nu dus wel.) op de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), wat die koppeling met de arbeidsmarkt betrof.

Dat laatste vond minister Weyts een nuttige suggestie. Voor het verhogen van de deelname van leerlingen herhaalde hij omstandig zijn communicatieplannen, in het bijzonder ook rechtstreeks gericht op de leerlingen zelf. De minister was niet voor niets ooit begonnen als woordvoerder en communicatieman in de politiek. Oké voor die plannen, besloot vragensteller Warnez.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio