4 februari 2021 – Nederlandse leerlingen in LARS

Het voorwerp van deze vraag om uitleg was eigenlijk nogal specifiek en technisch. Niet echt geschikt voor een vraag om uitleg, leek mij, die toch verondersteld wordt enig politiek debat te genereren. Maar goed, het ging uiteraard wel over een terechte bekommernis, die opnieuw coronagerelateerd was. Vragensteller Jo Brouns, die het in die context al wel vaker over Nederlandse leerlingen had die in Belgisch-Limburg naar school kwamen en als burgemeester van zo’n gemeente die situatie perfect kende, deed de verschillende regelingen inzake teststrategie tussen Nederland en België uit de doeken. Daarbij waren enkele praktische moeilijkheden aan het licht gekomen, zo wist Brouns. In zijn vragen breidde hij de zaak van de Nederlandse leerlingen uit tot alle leerlingen die hier schoolliepen maar er niet woonden. Was minister Weyts bereid om het mogelijk te maken dat zulke leerlingen ingeschreven werden in het zgn. Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem (LARS), wat het leven voor de CLB’s bij de Vlaamse teststrategie makkelijker zou maken?

Minister Weyts begon dan met een erg technische uitleg over zgn. BIS-nummers voor buitenlandse leerlingen. Daarmee werden die leerlingen ingeschreven in LARS. De CLB’s konden via LARS voor alle opgenomen leerlingen testcodes aanmaken. De testresultaten van de buitenlandse leerlingen met een BIS-nummer konden echter nog niet via LARS opgevraagd worden. Voor de vaccinaties bij minderjarigen was nog niets beslist over de rol van de CLB’s. Áls die betrokken zouden worden, zou in principe het zgn. schoolplaatsbeginsel gelden (naar analogie met het werkplaatsbeginsel voor werknemers), terwijl nu nog altijd uitgegaan werd van het woonplaatsbeginsel.

Voor leerlingen was de zaak dus blijkbaar al geregeld, zo besloot vragensteller Brouns, maar wat met leraren? Interveniënt Jan Laeremans vroeg of de regeling ook gold voor leerlingen uit Frans-Vlaanderen die in West-Vlaanderen naar school gingen. Interveniënt Koen Daniëls zag nog een ander pad voor de kwestie van de BIS-nummers en had minister Beke drie weken na elkaar (N.B. Ik voelde mee met die minister …) een vraag gesteld over de vaccinatie van stagiairs in woonzorgcentra.

Minister Weyts toonde vervolgens hoe complex de voorgeschiedenis in deze zaak wel geweest was en weidde voort uit over de samenvoeging van de twee hier relevante databanken: LARS en de zogenaamde Zorgatlas, wat tot een nieuwe vorm van rapportering geleid had. Die samenvoeging gold ook voor leraren, zo vermoedde de minister, maar dat zou hij nog laten bekijken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio