30 september 2021 – Warme schoolmaaltijden

Katrien Schryvers en Hannelore Goeman pasten dezelfde werkwijze van Koen Daniëls toe en verwezen naar hun vragen over dit thema in de commissievergadering van 8 oktober 2020. Er was dus opnieuw veel aandacht voor het Antwerpse project over schoolmaaltijden van onderwijsschepen Jinnih Beels en voor de invalshoek “gezonde voeding” naast de sociale invalshoek van de zaak. En uiteraard was er ook nog de impact van de coronacrisis op het aanbod van warme schoolmaaltijden. Er werd gevraagd naar cijfers (en ik die altijd dacht dat schriftelijke vragen daarvoor het geëigende middel waren), naar de universiteitsonderzoeken over het thema, naar het verloop van het Antwerpse project en naar Vlaams beleid ter zake (als ondersteuning van de lokale initiatieven).

Wat dat laatste punt betrof (en in beleidsopzicht leek mij dat het belangrijkste, want daarvoor dienen net vragen om uitleg), was de minister (opnieuw) heel duidelijk: hij zou scholen niet verplichten om (warme) maaltijden aan te bieden. Over de andere inhoudelijke aspecten bevestigde hij vooral een en ander. En ja, er was ook de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak, waarbij de minister verwees naar samenwerking met zijn collega van Welzijn Wouter Beke.

Na de replieken van de twee vragenstellers namen nu zelfs vier interveniënten het woord, plus de minister, die trouwens eventjes afgeleid was door voor hem wellicht veel belangrijker nieuws, zijnde: de uitspraak van het Grondwettelijk Hof (nee, nog niet over de eerder vermelde zaak van de eindtermen…) over het onverdoofd slachten van dieren. Een andere zaak waarin hij verwikkeld was. Én… hij had (in die zaak dus) gelijk gekregen van het Grondwettelijk Hof en blij dat hij was. Via Facebook deed hij nadien enthousiast de wijde wereld kond van die blijde mare.

Soit, even nog terug naar de schoolmaaltijden en gezonde voeding. Door al de tussenkomsten hadden de eerdere, wijze woorden van commissievoorzitter Grosemans al bij al nog niet zoveel opgeleverd, want haast evenveel spreektijd was finaal naar dit thema gegaan als naar het thema van het mentale welbevinden van studenten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio