30 september 2021 – Schoolzwemmen in lager onderwijs

De achteruitgang van de zwemcompetenties aan het eind van het lager onderwijs, met inbegrip van het sociale probleem in kwestie (cf. kostprijs van buitenschoolse zwemlessen). Het signaal kenden we deels van een eerdere vraag om uitleg van Maaike De Rudder en van een eerdere schriftelijke vraag van Kim De Witte. Tijdens de voorbije grote vakantie werd er overigens ook nog ruimer over gepraat. Wat ging minister Weyts aan de problemen doen, ook in zijn hoedanigheid van minister van Sport, zo vroeg Kim De Witte.

Minister Weyts legde (opnieuw) de hele regelgeving ter zake uit, incl. wat de eindtermen betrof, alsook de situatie van de werkingsmiddelen in het basisonderwijs. Veel van zijn antwoord kwam, heel logisch, uit zijn antwoord op die eerdere schriftelijke vraag van Kim De Witte. Je begint je dan toch af te vragen waarom deze vraag nu precies gesteld moest worden… Hoe dan ook, ook over de investeringen in bovenlokale sportinfrastructuur had de minister goed nieuws. Over de mate van zwemcompetentie van de leerlingen waren vragensteller en minister het niet helemaal eens, om het licht uit te drukken. De bespreking eindigde met een leuke woordenwisseling over publiek-private samenwerking in dit verband en over De Wittes basiscursus economie… De geagendeerde vraag om uitleg over de energiefactuur van Johan Danen werd blijkbaar afgevoerd of uitgesteld.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio