30 juni 2022 – Ontwerp van decreet over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs en overige organisatorische aspecten van het hoger onderwijs: heel in het kort

Mijn woord van toelichting hierbij kan héél kort zijn. Ik verwijs graag naar mijn commentaar bij de hoorzitting over dit thema die een week eerder plaatsvond. Toen was ik nog erg benieuwd naar hoe dit zou verder lopen, gelet op de vele kritieken bij het ontwerpdecreet. Maar wat bleek nu bij de eigenlijke bespreking door minister en onderwijscommissarissen? Er was geen jota aan het ontwerp veranderd. Vanuit alle fracties werden de diverse relevante punten (heel gedetailleerd) nogmaals overlopen, maar alles bleef bij het oude. Eén amendement van Jos D’Haese (PVDA) kreeg geen kans en voor het overige waren er twee gebundelde amendementen van de meerderheid om ergens een inaccurate tekst (in artikel 14) recht te zetten. En daarmee was alles eigenlijk gezegd.

Stemming: de meerderheid vóór, Vlaams Belang onthouding en Groen/Vooruit tegen, waarmee het ontwerpdecreet naar de plenaire vergadering kon.

Je kunt, zoals altijd, de video bekijken van de integrale vergaderingen (deel 30 juni voormiddag [vanaf 39:15] (toelichting minister en bespreking) en deel 30 juni namiddag [vanaf 14:04] (bespreking en stemming)).

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio