3 maart 2021 – Voorstel van decreet over extra omkadering n.a.v. de coronacrisis: een kort commentaar

We hadden er in de Commissie Onderwijs al vaak over gehoord: over de 10 miljoen euro om in te zetten voor bijkomende omkadering (“extra handen in de klas”) om de opgelopen leerachterstand door de coronacrisis te remediëren. Nu was het zover in de plenaire vergadering met een voorstel van decreet dat een spoedbehandeling kreeg.

Leerachterstand wegwerken is een absolute prioriteit. Het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs moet voor die opdracht extra ondersteund worden. Daarom wordt voorzien in extra lestijden, lesuren en uren-leraar. De middelen worden toegekend aan de scholen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs nadat ze daarvoor een aanvraag bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) hebben ingediend. De middelen moeten worden aangewend op leerlingniveau, om de leerachterstand die leerlingen door de COVID-19-pandemie hebben opgelopen, maximaal weg te werken in de periode vanaf 3 maart 2021 tot en met 30 juni 2021. Met de middelen kan alleen onderwijzend personeel aangesteld worden. Dat kunnen onder meer ook gepensioneerde leraren of boventallige leraren zijn. De gebruikelijke voorrangsregels zijn van toepassing. Het budget bedraagt, zoals gezegd, 10 miljoen euro. 20 procent daarvan wordt gereserveerd voor scholen met ten minste 80 procent leerlingen met SES-kenmerken.

Er was, zoals eerder al in de Onderwijscommissie, vooral nog de kritiek dat 10 miljoen euro te weinig was, maar finaal werd het voorstel goedgekeurd met 95 stemmen vóór en 26 onthoudingen.

Je kunt de video van de bespreking en van de stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio