3 februari 2022 – Na afspraak bezoek aan instapklas

Na al een voormiddagvergadering vertrokken we met deze namiddagvergadering alweer voor… 21 (!) vragen om uitleg. Gelukkig (nwvr: excusez le mot)… werd dat substantiële aantal vragen naderhand teruggeschroefd naar 17 wegens de activiteiten van bepaalde vragenstellers in ook andere commissies. Zelfs Vlaams Parlementsleden is de gave van de bilocatie niet gegund en dus werden die vragen alvast getransfereerd naar de vergadering van 10 februari.

De eerste vraag om uitleg dan (van Koen Daniëls) was in feite al achterhaald, gelet op de communicatie via Schooldirect (op 25 januari 2022 om 19.35 u.) na het laatste overleg van de zgn. “onderwijsclub” van minister Weyts, waaruit de coronabarometer (voor het onderwijs) resulteerde. Een communicatie die nog eens herhaald werd op 31 januari. De mogelijkheid van schoolbezoeken in het kader van inschrijvingen (ook in het secundair onderwijs), waarnaar Koen Daniëls vroeg, was dus al eerder geregeld, en wel onder de voorwaarden die de minister in zijn antwoord nogmaals bevestigde.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de oproep om ouders na afspraak een bezoek aan de instapklas te laten brengen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio