3 februari 2022 – Leerplicht vanaf 5 jaar

Kleuterparticipatie dan. Ook met cijfers, die ook door Statistiek Vlaanderen gepubliceerd waren op 20 januari 2022 (cf. vraag om uitleg over vroegtijdige schoolverlaters). Loes Vandromme en Johan Danen hadden dat bestudeerd. Beide vragenstellers schetsten accuraat de legistieke wijzigingen in het recente verleden, met verwijzing ook naar…corona, alweer inderdaad, en vroegen minister Weyts naar een bepaalde daling in de kleuterparticipatiecijfers. Hoe wilde de minister de kleuterparticipatie maximaliseren?

Voortbouwend op wat de vragenstellers al zelf gezegd hadden, waarschuwde de minister voor vergelijkingen inzake kleuterparticipatie tussen schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021, net wegens de vermelde wijzigingen. Hij had ook laten onderzoeken hoe het met de kleuterparticipatie gesteld geweest zou zijn, indien de ‘oude’ norm van 250 halve dagen aanwezigheid nog gegolden had. Hij legde voorts mooi de verschillende percentages uit van kinderen die niet voldeden aan de norm voor de zgn. schooltoeslag en die voor de toelating (zonder uitdrukkelijke toestemming van de klassenraad) tot het lager onderwijs. Ten slotte gaf de minister de cijfers over de doorstroom naar het lager onderwijs. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) publiceerde voor scholen tweemaal per schooljaar een kleuterparticipatierapport voor scholen, waarmee lokaal aan de slag gegaan kon worden. Ook door Kind & Gezin bijvoorbeeld. De scholen kregen de gegevens op individueel niveau, de lokale besturen op systeemniveau.

Afwezigheid in het kleuteronderwijs was inderdaad een belangrijke kwestie. Finaal konden we nog vernemen dat de minister zelf, als jongste van vier, die als 2-jarige nog niet naar school mocht, meer dan eens alleen op pad gegaan was op zoek naar de school. Met verwijzing naar die andere vraag om uitleg over vroegtijdige schoolverlaters had hij dus last van vroegtijdig naar school toe gaan. Waarvan akte.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio