3 februari 2022 – Corona en onderwijskwaliteit

Na die eerste (ook) coronagerelateerde vraag van Koen Daniëls brak het coronageweld weer helemaal los met dit tweede geclusterde rijtje vragen (totale besprekingstijd: 46 minuten!). Roosmarijn Beckers, die liefst twee A4’s ingediend had, gebruikte uitgebreid de invalshoek van afstandsonderwijs en onderwijskwaliteit (via Digisprong en Bijsprong tot en met middelen voor de ICT-coördinator toe). Ze ging daarbij ruim over haar spreektijd, maar voorzitter Grosemans greep niet in, ondanks haar wijze voornemen aan het begin van de vergadering. Loes Vandromme en Elisabeth Meuleman deden het wat economischer: de eerste focuste op leervertraging, digitalisering (Edusprong deze keer) en zorgleerkrachten, de tweede beperkte zich tot de kwestie van de zorgleerkrachten, die voordien in de pers verschenen was.

Hoeft het gezegd te worden dat de bespreking bol stond van de herhalingen van vele, eerdere vergaderingen? En als er dan toch eens een nieuw(er) element toegevoegd werd, zoals de onderwijsassistenten (voor abonnees) van Loes Vandromme (cf. recent Brussels initiatief, maar ook al veel langer geleden gevraagd), dan ging de minister er niet op in. Met een gerust geweten kan ik het hierbij laten voor nu.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio