29 november 2023 – EPC-certificaten voor scholen

Eigenlijk een helder, concreet en niet klein probleem, met een even heldere als eenvoudige, mogelijke oplossing: dát was het voorwerp van Loes Vandrommes onderwijsvraag om uitleg aan minister Zuhal Demir, die, dixit onderwijsminister Ben Weyts, veel onderlegder was in deze materie dan hij. Waarover ging het? Over het zgn. EnergiePrestatieCertificaat – niet-residentieel (of kort EPC – NR), waarover ook scholen moeten beschikken vanaf 1 januari 2024. Met name, de verstrenging in de regelgeving ter zake (nwvr: er zit een voorontwerp van BVR in de regelgevende pipeline: op 13 oktober 2023 had de Vlaamse regering dat principieel goedgekeurd met het oog op adviezen van de VTC en van de GBA; later volgt nog dat van de Raad van State), terwijl het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in eerste instantie een soepelere suggestie gedaan had aan de scholen. Vragensteller Vandromme lichtte dat alles heel precies toe in haar inleiding. Wat was de rationale achter de verstrenging?

Het was een zaak van objectivering en onafhankelijkheid (belangenvermenging vermijden) bij het uitreiken van het nieuwe type EPC, aldus minister Demir. Maar ze had duidelijk begrip voor de problemen (cf. ook de 19,1 miljoen euro op Vandrommes website) en was bereid om de agenda die vragensteller Vandromme voorstelde voor nakend overleg met de onderwijsverstrekkers ((i) preventieadviseurs in onderwijs staan op afstand van het bestuur, (ii) belang van de leeftijd van schoolgebouwen, (iii) voldoende middelen om ná een EPC de nodige opvolging te kunnen doen en (iv) het meetellen van vormen van energiedelen zoals een warmtenet) te hanteren bij dat volgende overleg. Over punt (iii) in die agenda heb ik de minister wel niets expliciet horen zeggen, of ik moest het gemist hebben. Wellicht ook eerder een zaak voor haar partijgenoot, onderwijsminister Weyts, die op dát stuk wellicht dan weer onderlegder was… Voorlopig had minister Demir (nog) geen signalen gekregen over een tekort aan energiedeskundigen type D, zoals die in de toekomst in dezen vereist zouden zijn.

Tot slot was vragensteller Vandromme dankbaar voor de constructieve aanpak van minister Demir en wees nog terecht op het verband tussen aangename schoolgebouwen en onderwijskwaliteit. En wanneer die ook nog duurzaam en energiezuinig zouden zijn, won ook nog het milieu en dus finaal iedereen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio