29 maart 2023 – Nieuwe minimumdoelen voor tweede en derde graad secundair onderwijs

Deze week kon ik echt niet anders dan voor mijn stukjes eerst te beginnen met het laatste thema bij de actuele vragen over onderwijs tijdens deze plenaire vergadering. Niet dat de teneur van de tussenkomsten, gelet op de voorgeschiedenis, mij nog kon verbazen, maar toch eh… De lezer herinnert zich ongetwijfeld de vergadering van de Onderwijscommissie op 16 maart 2023 over hetzelfde thema. Om wat tijd te winnen ga ik hier nu niet alle (uitgezonderd één) mediareferenties opnemen van 28 en 29 maart 2023 over het akkoord dat intussen bereikt was (nwvr: gezamenlijke persconferentie met minister Weyts op 28 maart 2023, zoals hij zich al zo ongeveer op 16 maart voorgenomen had en dat was gelukt, waarvoor dank), maar meteen samengebald naar enkele kernpunten van de zaak gaan. De twee vragenstellers, Koen Daniëls en Jean-Jacques De Gucht, brachten het in hun vragen overigens niet verder dan wat nu, na dat akkoord, de verdere stappen zouden zijn, terwijl dat al, vanuit de talrijke persberichten, helemaal bekend was.

Ik wil daarentegen op drie zaken de nadruk leggen. Eén. Minister Weyts bleef zelf nogal dubbelzinnig c.q. weinig accuraat, toen hij sprak over de betekenis van leerplannen en de bevoegdheid van scholen in dat verband. Ja, scholen (iets nauwkeuriger: schoolbesturen) zijn finaal autonoom. Dat was wél juist. Maar “leerplannen” afdoen als slechts “een vertaalslag van eindtermen”…? Sorry hoor, dat is alweer insinueren dat de Vlaamse overheid het hele wat van het onderwijsprogramma bepaalt en de scholen alleen het hoe. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 juni 2022 (nwvr: in alle kranten stond trouwens verkeerdelijk dat de toen vernietigde eindtermen dateerden van vorig jaar; die waren in 2021 decretaal aangenomen, maar dat terzijde) zou de minister toch beter moeten weten…

Twee. Blijkbaar was vragensteller Daniëls aanwezig bij het hele voorbereidingsprogramma van de vraag tot vernietiging van het eindtermendecreet van 2021 bij het Grondwettelijk Hof, zoals dat georganiseerd was met meer dan 100 katholieke schoolbesturen, die inzake leerlingenaantallen een groot deel van het katholiek onderwijs dekten. Ik dacht het toch niet. Wel, ik was er wél bij… maar ja, ik weet het hoor dat vragensteller Daniëls het zo moeilijk heeft ook met die andere grondwettelijke vrijheid… van vereniging met name. Voor zichzelf als politieke partij (dan nog zonder rechtspersoonlijkheid) is die vrijheid natuurlijk wel prima, maar voor anderen… oh nee! Met dat zo geprezen individualisme kan ik natuurlijk makkelijk de naadloze overgang maken naar mijn derde (politieke) kernpunt en de politieke hoofdspeler daarin.

Drie dus. Zonder blikken of blozen lanceerde vragensteller De Gucht aan het einde zijn voorstel (te midden van deze tijden van Vlaamse toetsen, nota bene) om één centraal examen (sic!) te organiseren voor iedereen ter toetsing van de voorliggende minimumdoelen… il faut le faire.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio