28 april 2022 – Resultaten van Digimeter van imec

Om de commissievergadering te besluiten, twee verwante vragen om uitleg over de zgn. Digimeter, editie 2021 (publicatie op 19 april 2022), van imec. Traditiegetrouw was de versie van vragensteller Roosmarijn Beckers substantieel langer dan die van vragensteller Hilâl Yalçin, maar dat terzijde. We bleven met dat thema in de sfeer van de digitalisering. De digimeter peilde jaarlijks naar welke technologie de Vlaming in huis had, wat hij er mee deed maar ook hoe hij zich voelde bij het gebruik van technologie in brede zin. Diverse conclusies uit het rapport werden geciteerd door beide vragenstellers, ook minder rooskleurige vaststellingen, met name ten aanzien van jongeren. Onderwijs had dus zeker ook een taak in dezen (cf. ‘digitale competentie en mediawijsheid’ als één van de 16 sleutelcompetenties voor basis- en secundair onderwijs). Wat vond minister Weyts van het imec-onderzoeksrapport en hoe kon de ondersteuning door Mediawijs vlot zijn weg vinden naar het onderwijs? En heel specifiek: quid met de zgn. mediacoaches van Mediawijs in het onderwijs (cf. resolutie van Vlaams Parlementslid Karin Brouwers et al.)? Ook heel wat vragen opnieuw bij de zgn. Digisprong en Edusprong, waarover het al zo vaak ging. Quid ten slotte met de afstemming in dit verband met de ministers van Werk resp. van Jeugd, Cultuur en Media?

Een lang antwoord van minister Weyts volgde, waarin door de aard der dingen uiteraard heel wat herhaling zat. Ik ga het hier dan ook eerder beknopt houden. Digisprong, eindtermen, curriculum van lerarenopleidingen, MICTIVO… allemaal bekende informatie dus. Ook het actieplan Virtual Reality en eXtended Reality (XR) (cf. commissievergadering van slechts één week eerder…). De minister gaf daarnaast een paar voorbeelden van samenwerking en overleg met andere beleidsdomeinen, o.a. wat die mediacoachopleiding (via cofinanciering) door Mediawijs betrof. Tot slot was er ook een specifieke ambtelijke werkgroep actief.

Uit de replieken c.q. slotwoorden van de twee vragenstellers, de interventie van Arnout Coel en het tweede antwoord van minister Weyts haal ik kort nog het volgende. Wat het aantal mediacoaches betrof, was er een budget voor een vijftigtal, maar de minister wist niet zeker of dat volledig ingevuld was. Op de vraag of de minister later extra zou investeren in de ICT-coördinatoren zodat die ook meer op pedagogisch vlak actief konden zijn, antwoordde hij niet. De volgende MICTIVO (2023) zat nu in de fase van het beoordelingsproces door de gunningscommissie. Ook nog een ander meetinstrument, het Apestaartjarenonderzoek van Mediawijs, waarvan de resultaten op 19 mei verwacht werden, was nuttig voor de evaluatie van het beleid rond de Digisprong.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio