27 oktober 2021 – Coronamaatregelen

Na het vervroegde Overlegcomité van de dag voordien stonden de kranten er op deze dag vol van. Dus de actuele onderwijsvragen kwamen niet uit de lucht vallen. Met het oog op het nieuwe corona-overleg later op deze zelfde dag had overigens onze directeur-generaal Lieven Boeve (voor abonnees) vóór de plenaire vergadering ook al gecommuniceerd. Vier vragenstellers en drie interveniënten kwamen naast de minister aan het woord. Niet onverwacht herhaalden die allemaal hun intussen bekende standpunten. Wat vooral benadrukt werd nu, was de commotie die de voorbije dagen ontstaan was over de te strenge test- en quarantainemaatregelen voor met name lagereschoolleerlingen. Zou minister Weyts gevolg geven aan de oproep om die te versoepelen?

Zijn antwoord was affirmatief. Hij herhaalde dat scholen maximaal moesten openblijven met minimale beperkingen en dat scholen hun verantwoordelijkheid moesten nemen, waar nodig. Lokale differentiatie, weliswaar gebaseerd op de centrale richtlijnen, kon legitiem zijn. De minister was dus consequent wat zijn aanpak betrof. Dat bleven ook de diverse vragenstellers en interveniënten. Duidelijke communicatie voor alle betrokkenen over wat er die avond “in de onderwijsclub” zou worden afgesproken bleef belangrijk. Voor het overige kregen we nog veel herhaling over de onderdelen “ventilatie” en “CO2-meters” van dit verhaal. De verplichting van een CO2-meter in elke klas (Elisabeth Meuleman, Hannelore Goeman en Jos D’Haese) pareerde de minister zoals in het verleden, wat hij bovendien nu onderbouwde met de beperkte resultaten van sectoren waar die verplichte CO2-meters in voege waren versus de mate waarin op scholen met CO2-meters gewerkt werd op basis van een bevraging door de Onderwijsinspectie. Zijn bovenvermelde affirmatieve antwoord baseerde de minister op de vaststelling dat de scholen niet de motor van de pandemie waren en dat de CLB’s in belangrijke mate niet (meer) toekwamen aan hun reguliere taken. Op de gevraagde mandaatsvergoeding van de preventieadviseurs (Loes Vandromme) ging hij bij deze gelegenheid niet in.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio