27 mei 2021 – Proefprojecten duaal lesgeven en ondernemers in zomerscholen

Een punt uit de beleidsnota van minister Weyts: duaal lesgeven. Via een maatregel in Onderwijsdecreet XXX was intussen een ESF-project (Europees Sociaal Fonds) ter zake aan het lopen met essenscia, de Belgische sectorvereniging van de chemische industrie en de lifesciences, en met Volta, de sectorvereniging voor elektrotechniek. De eerste vragensteller, Jean-Jacques De Gucht, had als invalshoek voor dit thema de zgn. zomerscholen genomen, en met name de deelname daaraan als lesgever van ondernemers en ministers. De tweede vragensteller, Jo Brouns, hield het bij de opvolging van diverse aspecten van de stand van zaken in het proefproject in meer strikte zin. Hun beider vragen overlapten elkaar wel voor een stuk.

Minister Weyts schetste het verloop van de proeftuin, waarbij de coronapandemie een stoorzender geweest was. De eerste ‘hybride’ lesgevers zouden daardoor pas volgende zomer opgeleid worden. Voor tussentijdse resultaten was het dus duidelijk nog te vroeg. Voor een eventuele verlenging van de proeftuin wilde de minister wachten op de ontwikkelingen tijdens het eerste trimester van het volgende schooljaar. Over de zomerscholen en hun structurele verankering was hij heel tevreden. Hij stelde de diverse rollen nog eens scherp: die van de vzw Schoolmakers en die van de lokale besturen en onderwijsinstellingen. Intussen ving ik wel op dat over die structurele verankering van de zomerscholen op dit moment blijkbaar toch nog enige onduidelijkheid bestond. En “positieve vibes” rond zo’n initiatief zijn de minister erg gegund, maar finaal zal een en ander toch afhangen van wat de zomerscholen opleveren, gelet op hun doel, dat de minister ook nog eens scherp stelde.

Vragensteller De Gucht toonde zich een ware believer van duaal lesgeven, ook als een deel van de oplossing van het lerarentekort, en etaleerde een soortgelijk gevoel over de zomerscholen. Voor het eerste deelde vragensteller Brouns De Guchts mening en hij verruimde zijn optimisme ook naar duaal leren. Hij had vooral ook oog voor de latere, structurele inbedding van de proeftuin en voor de randvoorwaarden daarbij, waarmee hij opnieuw de vrijheidsgraden in het personeelsbeleid van scholen, en ruimer, hun beleidsvoerend vermogen tout court aankaartte. Brouns zag bijvoorbeeld al uitbreidingsmogelijkheden naar de zorgsector. Had de minister daar ook al over nagedacht?

Eerst nog twee interveniënten: Johan Danen en Koen Daniëls. Kon in de plaats van het nu gebruikte zgn. dienstverleningscontract ook gedacht worden aan een daadwerkelijke tewerkstelling in een school náást die in een bedrijf, wilde Danen weten. Daniëls situeerde het N-VA-standpunt in dezen nog wat algemener, maar had toch zijn bedenkingen bij het voorstel van Danen, hoewel hij ook wel zelf overtuigd was van de zinvolheid van externe expertise in scholen.

Ook de minister beklemtoonde die zinvolheid in zijn diverse aspecten nog eens. Én de twee vragenstellers herhaalden, met meer dan voldoende woorden, hun intussen erg gekende standpunt.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio