27 mei 2021 – Opfriscursus voor terugkerende leraren

Om de vergadering van toch alweer haast drie uur af te sluiten nog een (enigszins coronagerelateerde, maar gelijk ook ruimere) vraag om uitleg van Koen Daniëls i.v.m. het lerarentekort. Die had gelezen over het proefproject INTRO van enkele Gentse scholen van het GO! en de VDAB om mensen met een lerarendiploma weer naar de klas te brengen, met speciale aandacht voor knelpuntvakken. Wat vond minister Weyts daarvan en zou hij eventueel zulke projecten ruimer willen inzetten in zijn beleid?

Minister Weyts bleek het proefproject heel goed te kennen: het was namelijk financieel mogelijk gemaakt door het ambitieuze relanceplan van de Vlaamse regering voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Anderzijds waren er blijkbaar ook heel wat mensen die nog een lerarendiploma aan het behalen waren via de VDAB. En daarnaast had de minister opnieuw zijn eerdere lijstje van maatregelen klaar om de aantrekkelijkheid en de instroom in het lerarenberoep te verhogen. We kenden dat al. Een uitbreiding van het Gentse proefproject behoorde zeker tot de mogelijkheden.

Vragensteller Daniëls was erg tevreden, waarschuwde er wel voor om die zgn. slapende pedagogische reserve haar lerarenopleiding helemaal over te laten doen (terecht!) en speurde interessante inspiratie in de verpleegkundesector, met het project 600 en project 360 (vermoedde ik tenminste). Interveniënt Jo Brouns kon zich helemaal vinden in dit verhaal en vond dat met een zo open mogelijke blik gekeken moest worden naar alle kansen en opportuniteiten die zich voordeden om de pedagogische capaciteit in het onderwijs te versterken. Interveniënt Loes Vandromme verbond het thema met de Edusprong en het ICT-aanbod daarin vanuit het volwassenenonderwijs voor leraren. Hoe zat dat?

Zoals al bij een eerdere gelegenheid, sprak minister Weyts, wat de rol van het volwassenenonderwijs betrof, van zgn. bootcamps volgend schooljaar. Ik vermoedde dat ook de hogeronderwijsinstellingen in dezen niet stil zouden zitten en gelet op de enorme professionaliseringsuitdaging ter zake, leek mij dat maar goed ook. Wat het initiële Gentse proefproject betrof, had vragensteller Daniëls alvast de wijze reflex om lerarenopleidingen en hogescholen te willen betrekken. Hij vergat nog de universiteiten, leek mij.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio