27 mei 2021 – Nieuw inschrijvingsdecreet

Meteen een moeilijk én delicaat én belangrijk onderwijsbeleidsdossier als eerste punt op de agenda: met zelfs drie vragenstellers (Arnout Coel, Jean-Jacques De Gucht en Elisabeth Meuleman), goed voor ruim 50 minuten bespreking. Maar ik ga het hier toch graag beperken tot de essentie, namelijk: de belangrijkste (nieuwe) conclusie (een nieuw uitstel: dus met het oog op de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024) en (misschien niet helemaal nieuw) een interessant meningsverschil binnen de Vlaamse regering over een zgn. Vlaanderenbreed aanmeldingssysteem. We hadden het overigens nog maar op 12 mei (actuele vraag over Brussel; nu werden alleen nog wat andere steden toegevoegd) en op 20 mei (gedachtewisseling over het Masterplan Scholenbouw 2.0) over leerlingen die geen plaats in de school van hun voorkeur vonden en over de capaciteitsproblematiek. De concrete afspraken uit het Regeerakkoord werden duidelijk in herinnering gebracht. Vragensteller Coel vroeg wat doorzichtig of, na al het uitstel aan het begin van de legislatuur eind 2019, het nieuwe Inschrijvingsdecreet tijdig klaar zou geraken. Hij had daarnaast specifieke aandacht voor de capaciteitstekorten in de Vlaamse Rand. Vragensteller De Gucht had een stukje uitvoeriger dezelfde vragen rond timing, maar nu ging het ook over het Antwerpse incident dat eerder in de (Antwerpse) media gekomen was (toen ging het nog over de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023) en over het belang van goede communicatie naar alle scholen. Vragensteller Meuleman ten slotte deed ongeveer hetzelfde nog eens over, maar betrok ook een eerdere uitspraak van de Aalsterse onderwijsschepen Karim Van Overmeire bij de zaak. Dus toch nog enige variatie in de aandacht van de drie vragenstellers.

Minister Weyts overliep uitgebreid, met cijfers in de hand, het capaciteitsverhaal. In het legistieke proces was corona er komen tussenfietsen, inderdaad. De belangrijkste mededeling was dus het nieuwe jaar uitstel en er was legistiek nog veel werk, aldus de minister. Over een beleid rond ondervertegenwoordigde groepen zou in het nieuwe Inschrijvingsdecreet worden opgenomen dat de gemeenteraad daarbij nog zijn democratische zeg zou hebben. Voor het overige herhaalde de minister een aantal typische elementen uit dit dossier die we al vaker gehoord hadden.

Uit het vervolg van het nog lange gesprek (met ook nog eens drie interveniënten naast de vragenstellers en de minister: Jan Laeremans, Loes Vandromme en Koen Daniëls) haal ik alleen nog het meningsverschil over een Vlaanderenbreed aanmeldingssysteem in de Vlaamse regering: Open Vld, met trouwens ook duidelijke steun van Groen, wilde zo’n centraal aanmeldingssysteem (N.B. Aan het eind voegde vragensteller De Gucht wel toe: “een Vlaanderenbreed systeem, wel lokaal aan te passen, (…)”…tja!), N-VA en CD&V niet. Vlaams Belang wilde zelfs helemaal géén computersysteem.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio