27 januari tot 2 februari 2022: Schriftelijke vragen

 1. Hoogbegaafdheid op school - Lerende netwerken (2)
 2. Huursubsidies scholen - Oproepen
 3. Wegwerken leerachterstand door coronacrisis - Verdeling middelen operatie Bijsprong
 4. Doorstroom tussen gewoon en buitengewoon onderwijs - Gemeenschappelijke vestigingsplaats
 5. Digisprong in het lager onderwijs - Uitrol
 6. Basisonderwijs - Niet-ingevulde lerarenuren
 7. Secundair onderwijs - Niet-ingevulde lerarenuren
 8. Opleiding kunst en creatie (muziek) in het voltijds kunstsecundair onderwijs - Leerlingen
 9. Opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) - Limburg
 10. Onderwijspersoneel - Fietsvergoeding
 11. Onderwijspersoneel - Heirkracht
 12. Onderwijspersoneel – Lerarenkaart
 13. Leerkrachten basis- en secundair onderwijs - Korte, beperkte en voltijdse opdrachten
 14. Columbusproef - Deelnames
 15. Meester-leerlingtraject – Beurzen
 16. Leerplichtonderwijs – Directiewissels
 17. Werkzoekenden met een beroepsaspiratie onderwijs zonder diploma onderwijs - Begeleiding
 18. Onderwijsaanbod voor gedetineerden - Impact coronacrisis
 19. Agressie tegen leerkrachten - Stand van zaken
 20. Studentenuitwisseling - Mogelijke verdere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk na Brexit
 21. Studentenuitwisseling - Mogelijke verdere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk na Brexit
 22. Nederlandstalig onderwijs Brussel - Voorrangsregeling Nederlandstaligen
 23. Niet-gediagnosticeerde leerlingen buitengewoon basisonderwijs - Gemotiveerd CLB-verslag
 24. Naschools openstellen sport- en bewegingsinfrastructuur - Aanvragen projectsubsidies
 25. Werkzoekenden met een beroepsaspiratie onderwijs zonder diploma onderwijs - Begeleiding
 26. Zijinstromers - Inbreng anciënniteit

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio