27 januari 2021 – Robinpas-project en armoede

Die ochtend was het thema al op Radio Eén aan bod gekomen. Annabel Tavernier en Kim De Witte stelden er actuele vragen over. Het ging over onbetaalde schoolfactoren en een nieuw initiatief ter zake, samen met de Stichting Robin. Dat initiatief, de zgn. Robinpas, werd met 100.000 euro door minister Weyts ondersteund. Vragensteller Annabel Tavernier vroeg de minister hoe hij dat project zou opvolgen en evalueren. Vragensteller Kim De Witte vond het ook wel een goed project, maar minimaliseerde het vermelde bedrag (N.B. Er waren 130.000 kinderen in armoede in Vlaanderen, zo wist hij.) en wilde weten welke andere initiatieven de minister zou nemen om de armoede te bestrijden. Ook dit thema kwam niet voor het eerst aan bod in het Vlaams Parlement en de bespreking verliep dan ook volgens niet onverwachte lijnen.

Minister Weyts zei dat het inderdaad in een eerste fase om 20.000 leerlingen ging, maar dat het project een hefboomfunctie zou hebben, waarbij de diverse betrokken partijen zouden winnen (leerlingen, ouders, scholen en educatieve uitgeverijen). Daarnaast liet hij ook niet na om diverse andere, al genomen maatregelen ter zake op te lijsten.

Uit de replieken van de vragenstellers en van de interveniënten (Loes Vandromme, Hannelore Goeman, Willem-Frederik Schiltz, Jan Laeremans en Elisabeth Meuleman, waarmee alle fracties aan de beurt gekomen waren) haal ik alleen de intussen klassieke klemtoon van de volledige oppositie in dit debat, nl. de maximumfactuur in het secundair onderwijs. De reactie van minister Weyts daarop was overigens, evenmin onverwacht, even klassiek. Dat leidde er finaal in het slotwoord van vragensteller De Witte toe dat die de minister nog even confronteerde met de besparing van 100 miljoen in het secundair onderwijs deze legislatuur.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio