21 tot 27 januari 2021 – Schriftelijke vragen

 1. Woon-schoolverkeer - Bevraging Touring - Maatregelen voor meer verkeersveiligheid
 2. Nederlandstalig onderwijs Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Taaltesten
 3. Asbestverwijdering uit schoolgebouwen - Subsidieaanvragen
 4. Buddyproject lerarenopleiding - Stand van zaken
 5. Studenten hoger onderwijs – Tuchtprocedures
 6. Kunstonderwijs - Grensoverschrijdend gedrag
 7. Nieuwe schoolinfrastructuur - Arrondissement Sint-Niklaas + bijlagen
 8. Overgang secundair naar hoger onderwijs - Columbus-oriëntatieproef
 9. Leerachterstand scholieren – Buddyproject
 10. Luchtkwaliteit in de klas - Stand van zaken
 11. Terugvordering leerkrediet wegens COVID-19 – Aanvragen
 12. Nieuwe schoolinfrastructuur - Arrondissement Aalst + bijlagen
 13. Nieuwe schoolinfrastructuur - Arrondissement Dendermonde
 14. Nieuwe schoolinfrastructuur - Arrondissement Eeklo
 15. Nieuwe schoolinfrastructuur - Arrondissement Oudenaarde + bijlagen
 16. Nieuwe schoolinfrastructuur - Arrondissement Gent + bijlagen
 17. Remediëringstrajecten 'bijscholen' - Stand van zaken + bijlage 1 en bijlage 2
 18. Secundair onderwijs - Nieuwe opleiding 'Defensie en Veiligheid'
 19. Studietoelagen hoger onderwijs - Vereenvoudiging aanvragen
 20. Conceptnota 'Eindtermen en ontwikkelingsdoelen basisonderwijs' - Advies Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
 21. OKAN-leerlingen - Impact van coronapandemie
 22. Nieuw begeleidingsdecreet – Ondersteuningsmodel + bijlagen
 23. Intergewestelijke leerlingenpendel - Stand van zaken + bijlage 1 en bijlage 2
 24. Onderwijspersoneel – Gender
 25. Onderwijspersoneel - Bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap
 26. Onderwijspersoneel - Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen (2) + bijlagen
 27. Hoger onderwijs West-Vlaanderen - Studeren in eigen provincie
 28. Onderwijspersoneel - Trajecten leraar in opleiding (LIO's)
 29. Tekort aan ingenieurs – Maatregelen
 30. ICT-coördinatoren in het onderwijs - Stand van zaken met bijlagen
 31. Duaal leren – Evaluatie + bijlage 1 en bijlage 2
 32. Gewoon onderwijs – Overcapaciteit
 33. Nederlandstalig onderwijs Vlaamse Rand - Thuistaal leerlingen
 34. Stelsel Leren en Werken – Leerlingen + bijlage 1 en bijlage 2
 35. Kleuteronderwijzers - Jobgerelateerde fysieke klachten
 36. Onderwijsinspectie - Rol in coronatijden
 37. Agressie tegen leerkrachten - Stand van zaken
 38. Hoger onderwijs - Buitenlandse studenten + bijlage 1 en bijlage 2
 39. Opvang lerarentekort – Mediacampagnes
 40. Hoger onderwijs - Geslaagden (2)
 41. Lerarenopleidingen - Inschrijvingen en afgestudeerden + bijlage 1 en bijlage 2
 42. Inspectie levensbeschouwelijke vakken - Voornemen minister
 43. Afstemming aanbod duaal leren op de arbeidsmarkt - Stand van zaken
 44. Vergroening speelplaatsen – Ondersteuning
 45. VDAB - Opleidingen in de zorg met bijlagen
 46. Basisonderwijs - Nieuwe onderwijsdoelen
 47. Onderwijspersoneel - Korte en flexibele vervangingen
 48. Onderwijs - Mediawijsheid en digitale geletterdheid

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio