25 maart 2021 – Profiel van hbo5-verpleegkundigen

Een ouder dossier dook ook in deze commissievergadering weer op, dat inderdaad nog altijd niet geland was. Vragensteller Loes Vandromme schetste de zaak, incl. de perikelen van de befaamde Europese richtlijn in kwestie, nog eens heel accuraat, met eigenlijk ook, het huidige Regeerakkoord bij de hand, een verwijzing naar het standpunt dat de vorige (en ook de huidige) Vlaamse regering ter zake ingenomen had. Dus op dat vlak was wel een duidelijke stabiliteit vast te stellen. Anderzijds was er ook nood aan bijscholing van de verpleegkundigen met een hbo5-diploma, wat de vragensteller linkte aan … de coronacrisis en de dito ad-hoccommissie van het Vlaams Parlement. Corona … het was ook hier niet ver weg. En in de zorg waren alle handen nodig. Hoever stond het met het voornemen uit het Regeerakkoord, wat dit dossier betrof, en hoe zou minister Weyts bijscholingen van verpleegkundigen met een hbo5-diploma stimuleren?

De minister gaf een overzicht van de zaken waaraan momenteel gewerkt werd: het uitwerken, samen met minister Beke, van twee volwaardige, complementaire verpleegkundige profielen op basis van de diverse voorstellen en adviezen; en op het federale niveau waren de eerste constructieve gesprekken gevoerd. De geografische spreiding van de verschillende soorten verpleegkundeopleidingen, in de decretaal verplichte samenwerkingsverbanden, leek de minister goed. Idem voor de vele bijscholingsinitiatieven.

Vragensteller Vandromme bevestigde het belang van de hbo5-opleidingen met nog twee bijkomende argumenten op het vlak van gepaste doelgroepen, maar eigenlijk wilde ze duidelijkheid over de finale “landing” van de allang aanslepende verpleegkundekwestie (lees: zodat de betrokken studenten gerust konden zijn). Niet onverwacht voelde interveniënt Koen Daniëls zich geroepen om in de geschiedenis te duiken en zijn eigen evolutie in de richting van alsmaar meer blijheid over deze zaak te schetsen. Daarbij herhaalde hij enkele belangrijke elementen uit het verhaal van vragensteller Vandromme met nog een aantal extra, relevante en bekende details.

De repliek van minister Weyts en het slotwoord van vragensteller Vandromme bevestigden nogmaals de hier heersende consensus. En de ‘landing’? Die was volgens de minister gepland medio 2021, maar hij was natuurlijk afhankelijk van het federale echelon, dat bij hem nogal eens gevoelig durfde liggen, maar de lijnen met minister Frank Vandenbroucke waren alleszins goed open.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het profiel van hbo5-verpleegkundigen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio