24 maart 2022 – Tekort aan doventolken in onderwijs

Eigenlijk best wel een al ouder probleem (cf. vorige legislatuur (voor dS-abonnees)), maar ook één met een wat jongere parlementaire voorgeschiedenis: een vraag om uitleg van Brecht Warnez op 11 februari 2021 en idem op 10 juni 2021. Vragensteller Katia Segers koppelde haar vraag aan de uitleg van minister Weyts ter gelegenheid van de begrotingsbesprekingen 2022 en ging in op het dubbele probleem ter zake: te weinig opleidingen Tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) en te beperkte verloning. Vragensteller Johan Danen vertrok van het concrete verhaal van Wout in De Standaard van 5 maart 2022 (voor abonnees), maar had eigenlijk dezelfde vragen over de situatie van de opleidingen Tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) en over de kwestie van mogelijke salarisverhogingen. Wat was de stand van zaken en wat waren de mogelijkheden in de toekomst?

Minister Weyts wist dat de verloningskwestie een oude discussie betrof, waarbij gestreefd werd naar beleidsdomeinoverschrijdende afspraken. Er was bij de aanwending van de tolkenuren heel wat flexibiliteit mogelijk en de urencontingenten waren verhoogd, maar de invullingsgraad van die uren daalde bij gebrek aan tolken. De oplossing daarvoor was de activering van meer tolken vanuit bijberoep naar hoofdberoep. Maar daarvoor waren dan weer een betere verloning en kilometervergoeding nodig, waarvoor de minister een voorstel wilde doen.

Wat de VGT-tolkenopleiding betrof, moest de minister melden dat de UGent voorlopig geen masteropleiding zou organiseren (cf. 10 juni 2021 supra). Er was dus alleen de KU Leuven-masteropleiding in Antwerpen (als een keuze binnen de opleiding Toegepaste taalkunde). Ten slotte weidde de minister even uit over zijn plan van een tweetalig onderwijsaanbod Nederlands en Vlaamse Gebarentaal in het gewoon basisonderwijs (cf. ook een O & O-opdracht en Doof Vlaanderen).

Wat kon er inzake opleidingen, ook voor zgn. professionelen, méér gedaan worden, was een cruciale vraag (interveniënt Brecht Warnez) in de verdere bespreking. En wat met de concrete modaliteiten van en de rol van tolken in dat toekomstige tweetalige aanbod (interveniënten Kathleen Krekels en Loes Vandromme)?

Voor de kernkwestie van meer afgestudeerden in de tolkenopleiding zou de minister dat ter sprake brengen in zijn periodieke overleg met de VLIR. Voor het tweetalige aanbod wachtte hij het overleg in de klankbordgroep van experten af, die hij binnenkort zou opstarten, maar opende al de piste van zgn. ankerscholen, zoals in het lopende project voor hoogbegaafden. Zoals ook Brecht Warnez vóór hem, keek vragensteller Danen ten slotte uit naar een opleiding aan de UGent, maar kon het toch ook niet laten om zijn Limburgse reflex te tonen. En waarom ook niet? Wordt hopelijk positief vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio