24 juni 2021 – Fysieke infomomenten op school tijdens zomer

Een verwant thema, maar dan met betrekking tot een aspect wanneer men nog een school zoekt (examens, laat staan, herexamens zijn dan nog veraf) en informatie wil over mogelijke kandidaat-scholen, liefst ter plaatse, zoals in precoronatijden: jaarlijkse opendeurdagen, schoolfeesten en rondleidingen voor potentieel nieuwe leerlingen dus. Wat was er op dat vlak tijdens de zomer nog te verwachten, zo wilde Loes Vandromme weten.

Minister Weyts bracht in herinnering wat al afgesproken was in zijn onderwijsclub op 7 resp. 17 juni, hoewel hij ook zelf méér mogelijk had willen maken. Dat was dus publiek beschikbare informatie en zo wilde hij het tot het einde van het schooljaar ook houden. Voor het nieuwe schooljaar was zijn blik rooskleuriger. Medio augustus (zoals in een eerdere commissievergadering; maar hij zei nu verkeerdelijk, leek mij, medio juni) zou dan definitief afgesproken worden of dat rooskleurige begin van het nieuwe schooljaar kon doorgaan of niet.

Vandrommes vraag vond expliciet zijn oorsprong in wat haar mailbox bereikt had. Ze preciseerde haar vraag naar toch nog fysieke ontmoetingsmomenten vóór het begin van het nieuwe schooljaar door alvast een en ander mogelijk te maken voor nieuwe eerstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs. Zoals minister Weyts al zelf in een recente commissievergadering gedaan had, kwam ook interveniënt Koen Daniëls met het mogelijke risico op alsnog een besmetting zo net vóór de zomervakantie, met alle gevolgen van dien. Dat moest vermeden worden. Voor het overige verwees hij naar het overleg in de onderwijsclub en het Overlegcomité van medio juli.

Na nog een kleine toevoeging over de organisatie van proclamaties (evenmin nieuw trouwens) viel de minister in herhaling en bleef vragensteller Vandromme toch nog hopen … en voor de proclamaties van zesde- en zevendejaars putte ze nog wat inspiratie uit de regelingen voor de zgn. EK-dorpen. Voetbal dus, voor wie weinig tot geen affiniteit met die actualiteit zou hebben.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio