23 juni 2021 – Voorstel van decreet over dringende tijdelijke maatregelen in onderwijs naar aanleiding van coronacrisis (VIII): een kort commentaar

We hadden het al eerder meegemaakt in deze coronatijden: de vraag naar de spoedbehandeling van een voorstel van coronadecreet aan het begin van een plenaire vergadering. En ook in deze plenaire vergadering deed de voorzitter van de fractie van onderwijsminister Weyts de aankondiging. Zoals bij eerdere gelegenheden, ging het ook nu om een aantal dringende, tijdelijke maatregelen (voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022):

  • het inschrijvingsrecht in het leerplichtonderwijs;
  • de organisatie van afstandsonderwijs en de toekenning van bijzondere onderwijsbevoegdheid in het volwassenenonderwijs;
  • het uitstel van de geplande evaluatie van het decreet over de leerlingenbegeleiding;
  • het verlengen voor verschillende onderwijsniveaus van de rechtsgronden in de vorige coronadecreten Onderwijs om, zo nodig, de Vlaamse regering toe te laten bijkomende werkingsmiddelen uit te keren voor de extra onkosten die onderwijsinstellingen moeten maken tegen de verspreiding van COVID-19;
  • de teruggave van leerkrediet in het hoger onderwijs voor het volledige academiejaar.

Het voorstel werd aangenomen met 99 stemmen voor, en 18 onthoudingen. Je kunt de video van de bespreking en van de stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio