22 oktober 2020 – Delen van leerlingeninformatie in het kader van zorg

Voor de juiste zorg en begeleiding van leerlingen verwees vragensteller Loes Vandromme naar de vorige onderwijsminister Hilde Crevits, die het werk voor Diplon (Digitaal Platform ONdersteuningsnetwerken) opgestart had. Voorts was er het IRIS-platform, als een eerste vorm van een leerlingenpaspoort, dat de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding en het ondersteuningsnetwerk konden raadplegen. En het Regeerakkoord had het over planlastvermindering. Welke plannen had minister Weyts om verder te werken aan een systeem voor het delen van informatie en welke acties zou hij verder nog ondernemen om de planlast voor centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en scholen te verminderen?

De minister bevestigde dat het IRIS-platform sinds september 2020 er nu voor zorgde dat altijd het juiste en actuele verslag of gemotiveerd verslag van de leerling beschikbaar was voor de school. In het kader van het decreet Leersteun, zoals het Begeleidingsdecreet nu blijkbaar ging heten, onderzocht hij hoe een veilige, laagdrempelige en gebruiksvriendelijke online tool er kon uitzien voor de communicatie tussen CLB’s, scholen, ondersteuners, leerlingen en ouders. Ook was er samenwerking met Welzijn. Voor de planlastvermindering moest de minister herhalen wat hij op 5 oktober 2020 antwoordde op een vraag om uitleg van Karolien Grosemans. Hij verwees ook naar de recente vereenvoudiging van het gemotiveerd verslag.

Vond de minister het een goed idee om één systeem uit te werken voor de verschillende ondersteuningsnetwerken, waar het CLB dan op kon inhaken, zo vroeg Vandromme bijkomend, en ze keek uit naar de verdere plannen met het nieuwe M-decreet. Interveniënt Koen Daniëls verwees naar het Tarra-plan van Hilde Crevits en was het nu al duidelijk wie allemaal die planlast veroorzaakte? Niet voor het eerst debiteerde hij de slogan “Stop met typen, begin te werken”. Natuurlijk had hij een punt, maar voor zijn fractie was het aanvankelijk ook niet nodig dat er coördinatiemiddelen gingen naar de ingewikkelde constructie van de ondersteuningsnetwerken, waarna zijn fractie vervolgens daarvoor wel het licht zag. Waren er nog gesprekken geweest met CLB’s om het beroepsgeheim toch wat op te heffen, opdat dat geen belemmering meer hoefde te zijn, was Daniëls’ wat vreemde bijkomende vraag.

Minister Weyts lichtte daarop de interessante mogelijkheden van het nieuwe IRIS-platform toe en ook het verband met het bestaande LARS (Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem). Bijkomende mogelijkheden zouden volgen in de toekomst. We moesten alle tijd kunnen steken in het welzijn van onze kinderen, zo besloot Vandromme wijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio