22 oktober 2020 – Applicatie Teacher Tapp

Zou minister Weyts dit initiatief van de Gentse Arteveldehogeschool (van het trio: Geert De Meyer, Sofie Vanassche en Pedro De Bruyckere) steunen en hoe zag hij Teacher Tapp eventueel inpasbaar in zijn beleid? Vond hij ook dat de resultaten van Teacher Tapp nuttige informatie konden opleveren? Zou hij de resultaten opvragen en eventueel verder laten onderzoeken? Dat waren de vragen van Jo Brouns.

Minister Weyts vond Teacher Tapp een interessant initiatief, maar men was momenteel nog volop bezig met de opstart van het basisconcept. Later zouden de resultaten van de bevragingen gebundeld worden via thematische rapporten die gedeeld zouden worden met het onderwijsveld. Dan pas zou de minister bekijken wat daarmee voorts beleidsmatig mogelijk was. De vragen kwamen dus nog wat te vroeg.

Maar vragensteller Brouns liet het daar niet bij en hij zag de zaak in een breder perspectief, met name het onterechte imagoprobleem van het onderwijs, incl. de link met de instroom in het lerarenberoep en de onderwijskwaliteit (N.B. Net daarvoor werd een hoorzittingenreeks georganiseerd.). Hij verbond de kwestie ook met corona. Dat klonk inderdaad bekend intussen. Wat was overigens de stand van zaken rond de rol van de onderwijsambassadeur, nog een ander plan in dit verband? Ook interveniënt Karolien Grosemans was positief over de app en verwees naar het tijdbestedingsonderzoek van 2018 (N.B. Nog uit een voorgaande fase van het zgn. Lerarenloopbaandebat), maar haar hoop over het ongedwongen, ongebonden blijven van de app vond ik minder duidelijk. Hoe zou zo’n app een verplichting kunnen worden, dacht ik.

Het onderwijsambassadeurschap was nog work in progress, reageerde minister Weyts. Hij had ook al twee “apps” over “Het leven zoals het is”, zijn mailbox en Instagram. En zoals gezegd, het was nog te vroeg om over Teacher Tapp meer uitspraken te kunnen doen. Vragensteller Brouns drong inzake de imagokwestie ten slotte aan op enige versnelling.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de nieuwe applicatie Teacher Tapp van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio