22 maart 2023 – Structurele financiering van universiteiten en hogescholen

Ik weet het, beste lezer, het wordt wat eentonig, maar ook over dit derde onderwijsthema bij de actuele vragen ging het, zelfs nog in het heel recente verleden, al meermaals: de kwestie van de Engelstalige masteropleidingen burgerlijk ingenieur, de financiële perikelen rond de studentenkoten van universiteiten en het nog te verwachten programmatiemodel voor het hoger onderwijs, wat au fond uiteraard ook vooral een centenkwestie is. De zgn. Spending Review, waarin net de financiering van het hoger onderwijs zou worden bekeken, kwam ook al meermaals terug in de antwoorden van de minister. Maar nu was het specifieke, bijkomende element in het debat de financiële problemen van de UGent en de mogelijke voorstellen tot oplossing (33 miljoen euro vinden: 22 miljoen via besparingen, 11 miljoen via extra inkomsten) die circuleerden. Hoe bereidde minister Weyts de structurele basisfinanciering van de universiteiten en hogescholen voor, zo verbreedde Brecht Warnez de Gentse casus in zijn vraag.

Naast de woordenwisseling over het verleden in dezen met enkele interveniënten (en de waarheid was toch dat de verschillende betrokken onderwijsministers, de huidige inbegrepen, binnen de afspraken van hun respectieve Vlaamse regeringen, die en collège beslissen, zoals we recent nog eens heel duidelijk hebben kunnen zien…, állen bespaard hebben op het budget van het hoger onderwijs) was volgens mij het veel belangrijkere nieuws dat minister Weyts met de Spending Review, waaraan zijn administratie nu nog werkte, na de paasvakantie naar de Vlaamse regering zou komen. Hoewel die bijwoordelijke bepaling van tijd wel voor enige ambiguïteit zou kunnen zorgen, maar goed, laten we ze interpreteren als niet lang na de paasvakantie van 2023. Nota bene, voor de “oplevering” van de Spending Review sprak de minister finaal over “volgend jaar”.

Overigens de overkoepelende rekensom van de minister, als reactie op de uitspraak van de Gentse rector Rik Van de Walle als zou de reguliere uitvoering van alle decretale maatregelen de UGent 80 miljoen euro opgeleverd hebben, zijn rekensom dus over de totaliteit van het hoger onderwijs deze legislatuur hadden we ook al eerder gehoord: 390 miljoen in de plus, 190 miljoen in de min maakte 200 miljoen euro in de plus. Aanpassingen aan het huidige financieringssysteem, daar was wel wat voor te zeggen, aldus minister Weyts, maar daarvoor diende net die Spending Review.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio