22 maart 2023 – Lerarentekort

Als tweede thema in het rijtje volgde het … lerarentekort, aflevering zoveel. Niet onlogisch uiteraard… ik som gewoon illustratief even op:

 • eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering van een bijkomend voorontwerp van decreet op 10 maart 2023; die nota bevat ook een goed overzicht van alles wat voorafging, zodat men het bos tussen de vele bomen kan blijven zien (nwvr: geen overbodige luxe in dit kluwen van opeenvolgende maatregelen);
 • De Ochtend op radio Eén;
 • nog eens De Ochtend op radio Eén;
 • persbericht van minister Weyts;
 • VRTNWS;
 • nog eens VRTNWS;
 • Het Laatste Nieuws (voor abonnees) met Pedro De Bruyckere;
 • De Morgen.

Wat de actuele vragen zelf dan en de antwoorden van de minister betrof, weinig tot geen nieuws eigenlijk. Tot zelfs zo recent als de onderwijscommissievergadering van 16 maart 2023 ging het er nog over. Ik beperk me dus hier tot enkele zaken:

 • niet onverwacht bleef er bij bepaalde vragen kritiek op de intussen bekende algemene strategie van de minister: een gefaseerde aanpak met een opeenvolging van ad-hocmaatregelen, géén (structureel) lerarenloopbaanpact (met een visie op lange termijn enz.), zoals in het Regeerakkoord met de coalitiepartners overeengekomen was, maar dat wist je al, beste lezer, net zoals de (weliswaar heel generieke) visie in het Regeerakkoord en de beleidsnota, waaraan de minister toch ook bleef herinneren;
 • al genomen maatregelen hadden volgens de minister al enig positief resultaat gehad: meer inschrijvingen in de lerarenopleidingen; slechts 25% van de zijinstromers hield het niet vol, voor de -30-jarigen was dat percentage 18 in het secundair onderwijs en 10 à 12 in het basisonderwijs; met de zgn. retentie zat het dus nog niet zo slecht;
 • als reactie op bepaalde vragen (over sociaal overleg) wees de minister ook op de correcte procedurele volgorde die hij met het voorliggende voorontwerp van decreet gevolgd had: dat was trouwens de reguliere volgorde (dus die van altijd; daar had de minister zeker een punt; beslissingen van de Vlaamse regering als die waarover het hier ging, werden nu eenmaal publieke informatie op de maandag ná de ministerraad in kwestie);
 • de minister wees erop dat er ook positieve reacties op de nieuwe voorstellen gegeven waren; in dat verband begreep hij de kritiek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet zo goed, maar bij controle stelde ik vast dat “wij” alleen gezegd hadden dat de maatregelen op zich te verdedigen waren, maar dat ze geen echte oplossingen boden aan het lerarentekort; dat leek mij alvast een genuanceerde en redelijke houding, overigens erg gelijkend op ons persbericht over maatregelen in een eerdere fase (6 december 2021);
 • voor het overige leerden we nog dat het al bestaande systeem van “duaal lesgeven” een beperkte scope had, maar dat ging dan ook slechts over twee sectoren en was voorwerp van heel wat regels; en ja, het pleidooi van de minister voor flexi-jobs in het onderwijs, daarop trakteerde hij ons nogmaals, de federale ironie incluis;
 • nog “open” werven ten slotte waren: lerarenopleiding, basisonderwijs, bso/tso en de vlakke loopbaan doorbreken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio