22 maart 2023 – Hoge ongekwalificeerde uitstroom in secundair onderwijs

Een nogal drukke vragennamiddag voor minister Ben Weyts. Hij was dan ook één van de slechts drie ministers van de Vlaamse regering die dezer dagen in eigen land vertoefden. Dat “simultane absenteïsme”, waarbij ook de meerderheidsfracties toegaven dat een betere coördinatie van zulke buitenlandse zendingen in de toekomst aangewezen was, was de aanleiding voor een overigens vooraf aangekondigd ‘optreden’ van de Vlaams-Belangfractie aan het begin van de plenaire vergadering. Na “café-Jambon” eerder en na “reisbureau-Jambon” nu (nwvr: woorden van fractievoorzitter Chris Janssens, niet de mijne) op de tonen van de Vlaamse klassieker “Van Afrika tot in Amerika…”, die ongetwijfeld nu ook de Vlaamse canon zal halen (nwvr: wél mijn woorden), verlieten fractievoorzitter Chris Janssens en de zijnen de Koepelzaal en dit vragenuurtje, dat doorgaans wel wat langer duurt dan een uur.

Soit, om 14.32 u was het aan vragensteller Elisabeth Meuleman voor een niet-ongebruikelijke vraag over de actuele toestand inzake de ongekwalificeerde uitstroom in (of uit, zo je wil) het secundair onderwijs. Statistiek Vlaanderen had de dag voordien de meest recente cijfers ter zake gepubliceerd, die niet zo goed (voor abonnees) oogden. Wat waren de plannen van de minister in dat verband?

Kort samengevat: de kern van de zaak, waarnaar vragensteller en ook diverse interveniënten vroegen, betrof het (hernieuwde) “Plan Schooluitval” (cf. ook Vlor-advies in de lopende procedure), dat minister Weyts al een paar keer aangekondigd had. Nu zou het er vóór de zomer (nwvr: ik vermoed dat hij bedoelde “van 2023”) komen. Hij schetste wel (opnieuw, denk ik) de grote lijnen van dat Plan: verbindend schoolklimaat, ouderlijke verantwoordelijkheid, goede leerlingenbegeleiding en studieoriëntering (cf. ook het eerdere UGent-VOKA-talenteninitiatief voor het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs), monitoring, lokale verankering, flexibele leerwegen (duaal leren).

Conclusie: inhoudelijk was er wel een redelijk grote, politieke consensus over de zaak, maar concrete actie was nu geboden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio