22 juni 2023 – Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2023 over tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt: heel kort

Dit dossier paste in het grotere verhaal van het lerarentekort en ging terug op de Conceptnota Herwaardering van de leraar, die de Vlaamse regering goedkeurde op 3 december 2021. Op 24 maart 2023 waren dan de proeftuinen in kwestie zelf aan de beurt op de Vlaamse regering. In deze commissievergadering moest nu nog voor de decretale verankering daarvan gezorgd worden, via het systeem van machtiging (aan de Vlaamse regering) en bekrachtiging (door het Vlaams Parlement), zoals geregeld in het zgn. Proeftuinendecreet van toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke.

In de memorie van toelichting (p.3-8; de eigenlijke proeftuinen kun je raadplegen vanaf p.355; zo krijg je een beeld van welke afwijkingen van de regelgeving zoal gevraagd werden, áls er al een afwijking gevraagd werd uiteraard, want dat is niet in alle proeftuinen het geval) staat dat alles nog eens in extenso uitgelegd. Het gaat uiteindelijk hierom: tijdens de schooljaren 2022-2023 (nwvr: toen ging het nog vooral om de voorbereiding van de proeftuinen, want gelet op de legistieke timing moeten ze eigenlijk nog starten, tenzij er geen afwijkingen van de regelgeving gevraagd waren) tot en met 2024-2025 kunnen zo 27 tijdelijke projecten - 12 in het basisonderwijs en 15 in het secundair onderwijs - maatregelen uitproberen. Het besluit van de Vlaamse regering legt ook de evaluatie van de tijdelijke projecten vast door een expertenpanel dat bestaat uit afgevaardigden van de overheid, de administratie, de onderwijsinspectie, de sociale partners en wetenschappelijke experten.

Ten slotte verwijs ik graag naar de video-opname [vanaf 21:31].

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio