21 februari 2024 – Artificiële intelligentie in de klas

Een soortgelijk herhalingstafereeltje kregen we ook bij dit tweede onderwijsthema. Maar daar bood de minister ten minste nog wat actuele informatie die overigens al op de website van het Kenniscentrum Digisprong stond en kregen we aan het eind van de bespreking ten minste ook nog wat humor…

Het vertrekpunt van de twee vragenstellers, Elisabeth Meuleman en Jean-Jacques De Gucht, was een recent rapport of advies van de Vlaamse Scholierenkoepel. Met de verwijzing van minister Weyts naar al het materiaal van Digisprong (met ook de professionaliseringsinitiatieven ter zake) en naar de minimumdoelen tweede en de derde graad secundair onderwijs kregen de vragenstellers, ondanks hun soms kritische air, best wel een gestoffeerd antwoord.

Het bovenbedoelde leuke ingrediënt was geïnitieerd door interveniënt Koen Daniëls, die ietwat uit de biecht sprak over een gebeurtenis in het Bureau van het Vlaams Parlement: het betrof daar een afscheidsspeech voor Vlaams Parlementslid Bruno Tobback, die bij de volgende verkiezingen voor zijn partij opkomt voor het Europees Parlement, een speech die geredigeerd was door… ChatGPT, waarmee naadloos aangesloten werd bij het thema van deze actuele vragen. ChatGPT bleek toen een… overlijdensspeech uit zijn hoed te hebben getoverd, die Bruno Tobback naar eigen zeggen bij zijn echte overlijden zou verkiezen boven een ‘echte’ speech van Koen Daniëls. Zeker gelet op het feit dat tegen de datum van dat overlijden ChatGPT nog veel performanter zou zijn dan nu en zulks zou, nog altijd naar Tobbacks zeggen, onwaarschijnlijk zijn, wat de speechvaardigheid van Daniëls betrof.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio