20 tot en met 26 oktober 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Basisonderwijs - Schorsing en uitsluiting van leerlingen
 2. Basis- en secundair onderwijs - Vervangend schooldirecteur
 3. Beginnende leerkrachten - Uitstroom (2)
 4. Aanbod Nederlands voor anderstaligen tijdens de zomervakantie - Zomerbabbels
 5. Basis- en secundair onderwijs - Directeurs met leservaring
 6. Centra voor volwassenenonderwijs (CVO's) - Ingeschreven minderjarigen (2)
 7. Basisonderwijs - Aantal leerlingen in buurlanden en Wallonië
 8. Zijinstromers - lerarenbonus (2)
 9. Veilige schoolomgevingen - Projecten lokale besturen
 10. Volwassenenonderwijs - Zomeraanbod cursussen
 11. Randgemeenten - Controle bij inschrijving van leerlingen in Franstalige faciliteitenscholen
 12. Secundair onderwijs - Schorsing en uitsluiting
 13. Kandidaten toelatingsexamen arts, tandarts of dierenarts - Verder studietraject
 14. Toegangsexamens arts, tandarts en dierenarts - Organisatie en kostprijs
 15. Luchtkwaliteit in de klas - Air@school
 16. Randgemeenten - Controle bij inschrijving van leerlingen in Franstalige faciliteitenscholen
 17. Kleuters - Aanwezigheid op school
 18. Leerplichtonderwijs - Vaste benoemingen
 19. Onderwijspersoneel - Preventieve schorsingen
 20. Leerkrachten secundair onderwijs - Vakbekwaamheidsbewijzen
 21. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 22. Detacheringen in het onderwijs - Stand van zaken
 23. Onderwijs - Deeltijds hervatten na langdurige ziekte (2)
 24. Toegangsexamens arts, tandarts en dierenarts - Deelnemers en slaagpercentages
 25. Lerarenplatforms - Stand van zaken
 26. Inschakelen van leerkrachten op pensioengerechtigde leeftijd - Stand van zaken (2)

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio