20 tot 26 oktober 2022 - Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen

 1. Hoger onderwijs - Initiatieven tegen spookopleidingen om regelgeving rond taalgebruik te omzeilen
 2. Studieduurvertraging hoger onderwijs - Verschillen per instelling
 3. Binnenluchtkwaliteit scholen - Ventilatiekader 2.0
 4. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Finaliseren of vroegtijdig verlaten van opleidingen
 5. Ingangsexamen hoger onderwijs voor Oekraïense jongeren - Organisatie (2)
 6. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 7. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 8. Onderwijsinspectie - Financiële radar
 9. Onderwijs - Mantelzorgstatuut voor leerlingen en studenten
 10. Hbo5-opleidingen Verpleegkunde - Kwaliteitskader
 11. Erasmus+ - Inclusiviteit
 12. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Alternatieve leercontext
 13. Participatiegraad hoger onderwijs - Limburg
 14. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Programmatie
 15. Niet-verworven salarisschalen voor de personeelsleden in het onderwijs - Stand van zaken
 16. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Academies met initiatieopleidingen voor 6-7-jarigen
 17. Duaal leren in het secundair onderwijs - Aanbod in Antwerpse scholen
 18. Duaal leren in het secundair onderwijs - Leerlingendeelname in Vlaams-Brabant
 19. Toelatingsexamen arts en tandarts - Deelnemers en slaagpercentages
 20. Studieduurvertraging hoger onderwijs - Provinciale verschillen
 21. Duaal leren in het secundair onderwijs - Aanbod in Vlaams-Brabantse scholen
 22. Muzikale vorming in het deeltijds kunstonderwijs (dko) - Instrumentenkeuze
 23. Jonge leraren - Statuut en benoemingen (2)
 24. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Inschrijvingsgeld en kortingscategorieën
 25. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
 26. Onderwijs-cao XII - Initiatieven om de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep te bevorderen (2)
 27. Duaal leren in het secundair onderwijs - Leerlingendeelname in Oost-Vlaanderen
 28. Duaal leren in het secundair onderwijs - Leerlingendeelname in de provincie Antwerpen
 29. Personeel hoger onderwijs - Aanbevelingen rapport Taalnazicht
 30. Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken - Bekwaamheidsbewijzen
 31. Duaal leren in het secundair onderwijs - Aanbod in Oost-Vlaamse scholen
 32. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Ongewettigde afwezigheden en slaagcijfers
 33. Toelatingsexamen arts en tandarts - Organisatie en kostprijs
 34. Kleuteronderwijs - Bijkomende kinderverzorgers
 35. Zomeraanbod voor leerlingen met een tijdelijk Europees beschermingsstatuut - Aanvragen en budget
 36. Buitengewoon onderwijs - Projectoproep extra capaciteit voor leerlingen met een verslag
 37. Aanpak leerachterstand - Extra omkadering 'bijspronguren' (2)
 38. Onderwijspersoneel - Omstandigheidsverlof in het kader van pleegzorg
 39. Onderwijzend en academisch personeel hoger onderwijs - Vereist ERK-niveau
 40. Lerarenplatforms - Stand van zaken (2)
 41. Omkaderingsmiddelen 'samen school maken' - Toekenning en aanwending
 42. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken (2)
 43. Leerplichtonderwijs - Aanstellingsvoorwaarden administratief personeel
 44. ICT-coördinatoren in het onderwijs - Stand van zaken (2)
 45. Onderwijspersoneel - Arbeidsongevallen
 46. Steinerscholen - Leerlingenkenmerken

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio