2 maart 2023 – Zomerscholen 2023

Tweede vraag om uitleg van de vergadering: aflevering zoveel in het ‘feuilleton’ van de zomerscholen. Nu vooruitkijkend naar de editie-2023. Dat deed vragensteller Kathleen Krekels via enkele typische ingrediënten: quid met de oproep, met de capaciteit, met Oekraïense leerlingen en met een wetenschappelijke evaluatie?

De nieuwe oproep zat in het reguliere behandelingsproces en zou zo snel mogelijk bekendgemaakt worden. Het betrof trouwens een samenwerking met minister Bart Somers (Binnenlands Bestuur), met wie minister Weyts ook een overheidsopdracht wilde gunnen om externe partners aan te trekken zodat drempels voor de organisatoren van zomerscholen weggenomen zouden worden en de bekendheid ervan vergroot zou worden (nwvr: met zgn. KPI’s en al erbovenop; lees: Key Performance Indicators, zoals bijvoorbeeld het aantal nieuwe zomerscholen). Oekraïense leerlingen konden nu sowieso ook deelnemen. Er zou een nieuwe poging gedaan worden voor een wetenschappelijke evaluatie (met een tussentijds rapport einde 2023), met diverse onderdelen. In 2022 was daarvoor geen kandidaat gevonden.

Na nog wat detailvragen van de vragensteller en interveniënten Meuleman en Vandromme kon de minister besluiten:

  • de oproep zou volgen nog vóór de paasvakantie;
  • de oproep voor de wetenschappelijke evaluatie was nog niet uitgestuurd, maar was wel zo goed als klaar;
  • er was nu al samenwerking met het jeugdwerk;
  • in 2022 werden ‘slechts’ 8.644 leerlingen bereikt, maar de doeltreffendheid was wel zeer groot;
  • in 2021 waren er 122 zomerscholen en was de verhouding: 70 lokale besturen en 52 scholen; in 2022 ging het om 106 initiatieven, met 68 lokale besturen en 38 scholen; minder initiatieven in 2022 dan in 2021, maar met méér deelnemers.

‘Voor alle zekerheid’ herhaalde vragensteller Krekels het antwoord van de minister nog eens grotendeels in haar “slotwoord”.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitrol van de zomerscholen 2023 van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio