2 juni 2022 – Duaal lesgeven

Koen Daniëls schetste het bestaande kader voor zgn. duaal lesgeven (cf. lopende proefproject binnen een regelluw kader). Hoe verliep dat proefproject en wat waren de verdere plannen, zo luidden samengevat Daniëls’ vragen aan minister Weyts.

Die meldde dat het proefproject wel wat te lijden gehad had van… corona. De deelnamecijfers waren voorlopig dan ook bescheiden, maar de minister ging voorstellen aan de Vlaamse regering om het project te verlengen en eventueel ook uit te breiden.

Vragensteller Daniëls had zelf alleszins heel positief nieuws vernomen van een relatief groot deel van het beperkte aantal deelnemers. Interveniënt Loes Vandromme legde de link naar een… lerarenloopbaanpact en de kwestie van het lerarentekort c.q. de lerarenretentie. Interveniënt Hannelore Goeman herinnerde aan het onderwijsactuadebat van de dag voordien en bracht nu de …onderwijsambassadeur in herinnering, een tweede herinnering aan het Vlaamse Regeerakkoord…, als o.a. dé verbindingspersoon met de bedrijven in deze context. Interveniënt Johan Danen ten slotte was ook heel positief over duaal leren en duaal lesgeven (zoals vandaag ook al in het hoger onderwijs) en suggereerde ook andere uitbreidingen van het systeem te onderzoeken.

Minister Weyts preciseerde zijn intentie om het proefproject te verlengen (tot 31 augustus 2023), maar wilde dit thema blijkbaar net niet kaderen in het verhaal van het lerarentekort en de zijinstroom. Hij had daarin misschien wel een punt. Hij wilde wél de meerwaarde van het systeem benadrukken voor álle betrokkenen (bedrijven, leerlingen, leraren, scholen). Vragensteller Daniëls rondde de bespreking af met nog eens te herinneren aan de precieze werkwijze binnen dit systeem van duaal lesgeven en trok daarbij de parallel met het al oudere systeem van de voordrachtgevers (nwvr: Daniëls sprak van “opdrachthouders”, maar ik denk dat hij “voordrachtgevers” (cf. 4.6) bedoelde). Inhoudelijk wel terecht overigens.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over duaal lesgeven van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio