2 juli 2022 - Gedachtewisseling over het rapport van de commissie Beter Onderwijs (Brinckman): een korte, persoonlijke impressie

Beste lezer, ondanks het feit dat deze commissievergadering nog haast 3,5 uur in beslag genomen had, kan ik met een gerust geweten mijn persoonlijke impressie heel kort houden. Ik wil even je geheugen opfrissen, zoals voorzitter Philip Brinckman ook zelf terecht deed in het eerste deel van de vergadering (voorkennis prikkelen én veel aandacht hebben voor herhaling, weet je wel):

  • op 27 januari 2022 vond het eerste deel van deze gedachtewisseling plaats en door allerlei omstandigheden konden de drie uur vragen van de parlementsleden van toen pas nu beantwoord worden; 
  • overigens, we hadden ook al op 12 mei 2022 een opvolgingsvraag om uitleg van Jan Laeremans over de zaak gehad met een informatief antwoord van minister Weyts;
  • en nu dus sessie 2 van de gedachtewisseling: herhaling is inderdaad de beste leerschool, zeker bij een complexe materie als de deze en die herhaling kregen we ook in deze sessie; hier en daar met nog wat meer nuance dan in de tekst zelf van het rapport van de commissie-Brinckman;
  • sterker nog, in opvolging van de toen gestelde vragen, hadden de leden van de commissie-Brinckman nu een lovenswaardige poging gedaan naar prioritering: de 58 oorspronkelijke adviezen werden “gereduceerd” tot 13 prioritaire adviezen waarvan de volgende twee jaar bij voorrang werk zou moeten worden gemaakt;
  • op hier en daar een uitzondering na, waar inderdaad meer nuance toegevoegd werd, bijvoorbeeld over het te plannen kenniscentrum als cruciale factor, maar die nuance lag voor elk weldenkend mens eigenlijk wel voor de hand (N.B. Overigens sprak niet elk commissielid even genuanceerd…), kunnen mijn opmerkingen en vragen uit het verleden overeind blijven.

Concreet inhoudelijk merk ik nog wel graag drie zaken op:

  • na het recente arrest van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs (en in de aanloop naar nieuwe eindtermen basisonderwijs) viel de klemtoon (behalve bij Vooruit en deels ook bij Groen) op de afslanking van de zgn. 16 sleutelcompetenties geen klein beetje op; dé nog onbeantwoorde vraag daarbij is het precieze hoe en wat van die afslanking;
  • mijn tweede bron van grote nieuwsgierigheid betrof de gewenste ingrepen in de lerarenopleidingen, waarover ik ook al vaker geschreven heb: eerlijk gezegd, heb ik nooit geweten dat er een hiërarchische volgorde zou zitten in de zgn. Basiscompetenties, zoals ik hier uitdrukkelijk moest horen, en ja, ook ik vind dat leraarschap begint met degelijke vakkennis, die je nodig hebt om er ook inzake vakdidactiek én klasmanagement (N.B. Een vreselijk woord vind ik, maar je begrijpt wat ik bedoel, beste lezer) “te staan” als leraar, maar óók náást die drie cruciale elementen zijn er nóg competenties die je je als leraar het best eigen maakt en die evenzeer veel oefening en ervaring vergen; ik hoorde bijwijlen iets te veel anekdotiek in deze vergadering, maar goed, ik kijk met een ongelooflijke nieuwsgierigheid uit naar het (overheids)ingrijpen in de inhoud en organisatie van de lerarenopleidingen (N.B. Meervoud dus, want ik heb soms de indruk dat de anekdotiek vaak haast uitsluitend gaat over de lerarenopleidingen van de hogescholen…), gelet op de daarvoor beschikbare (financiële) middelen;
  • ten derde, laten we elkaar geen Liesbeth noemen: dit is óók een politiek verhaal, wat vooral bleek bij de laatste twee tussenkomsten van onderwijscommissarissen van de grootste Vlaamse regeringspartner; hij kwam blijkbaar nu wat uit de lucht gevallen maar heel graag herinner ik er onderwijscommissaris Arnout Coel bij deze aan dat de vergadering van de commissie-Brinckman met Katholiek Onderwijs Vlaanderen al plaatsvond op…  31 januari 2022, bijna onmiddellijk dus na de commissievergadering van 27 januari 2022; maar net als onderwijsminister Ben Weyts werken ook wij soms graag in de luwte en hoeven wij niet alles van de daken te schreeuwen; bij zo’n tussenkomst dan een karikaturale tweet citeren van commissielid Wouter Duyck (i.v.m. het bovenvermelde arrest van het Grondwettelijk Hof) leek mij nu niet meteen het beste gezagsargument en deed mij, weliswaar mild, glimlachen…

Gewoon nog over de gevolgde procedure tijdens de commissievergadering: ik vond de aanpak met een uiteenzetting door wisselende leden van de commissie-Brinckman over de 13 adviezen echt heel boeiend, maar wat de initiële afspraak over de parlementaire ronde betrof na die uiteenzettingen (N.B. Misschien had ik iets gemist omdat ik bewust niet ter plaatse aanwezig was), daar hielden de respectieve tussenkomende onderwijscommissarissen zich duidelijk niet aan. Maar ongetwijfeld was het nadien nog een aangename en productieve lunch. In de Daktuin van het Vlaams Parlement is het namelijk heel aangenaam eten, waarvan ik als ervaringsdeskundige heel goed kan getuigen. Het was Brinckman en co helemaal gegund, want ze hadden inderdaad hard gewerkt. Maar nu nog het vervolg.

Je kunt alvast de video van de gedachtewisseling [vanaf 13:07] bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio