2 februari 2023 – Talentcenter en studiekeuze

Eerlijk gezegd, had ik van dit concrete initiatief niets meer vernomen sinds ik er op 11 januari 2021 (!) over gelezen had in mijn krant (voor abonnees). Bijkomend graag de informatie van de UGent en VOKA. Nu iets meer dan twee jaar later stond het vervolg op de website van VOKA, waarop Koen Daniëls wat later vermoedelijk zijn vraag om uitleg gebaseerd had. Het betrof een extra instrument bij de studiekeuze voor leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Eind maart 2023 zou een pilootproject starten in Technopolis. De eerste vraag leek me ietwat banaal, want het te verwachten antwoord lag nogal voor de hand. De twee andere vragen die terecht de koppeling maakten met andere, al bestaande instrumenten, waren relevanter.

Minister Weyts’ toelichting kwam er in essentie op neer dat deze nieuwe testbatterij van het Talentcenter en de bestaande Columbustestbatterij inhoudelijk een grote gelijkenis vertoonden, maar de doelgroep was duidelijk anders: 10-14-jarigen versus 17-18-jarigen. Het nieuwe instrument zou net als Columbus een aanvullend instrument kunnen zijn in de onderwijsloopbaanbegeleiding, waarin de klassenraad en de CLB’s een belangrijke rol opnamen. De minister zou een startfinanciering van 125.000 euro toekennen, met de bedoeling om het pilootproject te gaan uitrollen bij een beperkt aantal scholen en leerlingen (lees: een drieduizendtal). Later, na een positieve evaluatie, naar alle scholen. Bijzondere aandacht daarbij ging naar STEM, tso en bso. De verdere toelichting bracht nog aan het licht dat er niet meteen ambities waren om het initiatief ook aan te passen voor de tweede graad van het secundair onderwijs en dat het initiatief een grote verwantschap had met wat de minister, als minister van Sport, al in dat beleidsdomein gedaan had met zijn Sportkompas.

“We moeten dit omarmen, verder uitrollen en in de scholen bekendmaken dat het bestaat”, zo luidden de laatste woorden van vragensteller Daniëls in deze commissievergadering.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio