2 februari 2023 – Vlaams-Nederlandse onderwijstop

Toen ik deze elkaar grotendeels overlappende vragen om uitleg vooraf las, vroeg ik me af of eventueel de rationale achter de vragen bij de twee vragenstellers, Karolien Grosemans en Loes Vandromme, misschien enigszins verschillend was. In mijn commentaar op de plenaire vergadering van 25 januari 2023 had ik heel kort verwezen naar deze Vlaams-Nederlandse onderwijstop. Hoe dan ook, het kwam er nu toch van dat over het ook voor mij aangename evenement parlementaire vragen gesteld werden. Beide vragenstellers vroegen naar verdere concretisering, waarvan ik zelf vóór deze commissievergadering zo’n klein vermoeden had dat er nog begonnen moest worden met het denkwerk over zulke gedetailleerde concretisering als in sommige vragen naar voor kwam, maar goed, ik wachtte met de vragenstellers gewoon af wat er zou komen aan nieuws.

Serieus? Dat nieuws kwam niet. Wie de krant van 24 januari 2023 gelezen had, wist het ook en kreeg er trouwens nog een terechte, mild-kritische opmerking van Sam Heyerick, directeur van het VTI in Deinze, gratis en voor niets op de koop toe bij.

Een en ander weerhield er commissievoorzitter Karolien Grosemans niet van om een zekere mate van euforie te etaleren over de Antwerpse bijeenkomst. Zoals ik zelf al eerder schreef, vond ik de bijeenkomst op zich weliswaar ook aangenaam, maar inhoudelijk werden er toch wel heel wat open deuren ingetrapt. Enne… van andere gelegenheden meende ik me te herinneren dat de onderwijsminister het niet zo op “grote hoogmissen” begrepen heeft voor onderwijs, maar wat was dit dan eigenlijk? Ik kijk heel benieuwd uit naar wanneer de volgende editie in Nederland gaat zijn, en met welke inhoud.

Loes Vandromme had agendagewijs de top moeten missen, maar had toch de onvolledige voorstelling van het Vlaamse secundair onderwijs in de formele Achtergrondnota gelezen en opgemerkt (p.23). Interveniënt Gwendolyn Rutten van haar kant kaartte het gebrek aan een (actievere) rol voor de parlementsleden aan en in één beweging zelfs de suggestie om ook in eigen land naar de buren te kijken. Het gelaat van Jean-Jacques De Gucht naast haar sprak boekdelen… men herinnere zich de liberale droom van de nieuwe vakantieregeling in de Franse Gemeenschap (in België dus, niet in Frankrijk…). Maar de minister besteedde er geen woord meer aan.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio