2 februari 2023 – Niet-transparant loonbeleid voor zijinstromers

Met deze eerste vraag van de vergadering knoopte vragensteller Kim De Witte meteen aan bij het grote, actuele debat over de lerarenloopbaan en het lerarentekort via een specifiek deelaspect van het verhaal. Door omstandigheden typ ik deze regels op 6 februari na de lectuur van een boeiend persbericht van Loes Vandromme ter zake, met verwijzing naar een omstandige nota van haar partij. Politiek roert daar entwat verder dus in het ruimere verhaal… afwachten maar. Kim De Witte wees op een vervelend bijverschijnsel van de eerdere politieke keuzes voor zijinstromers, wat de spelregels voor de verrekening van anciënniteit (buiten het onderwijs) betrof. Een zijinstromer die van een zgn. knelpuntvak overstapte naar een niet-knelpuntvak voelde dat op zijn maandelijkse salarisbrief. Ging minister Weyts dat bijpassen en wat zou hij doen voor zgn. terugstromende leraren (lees: wie ooit eens meer dan 105 dagen als leraar gewerkt had, nu terugkwam, maar volgens de huidige regelgeving géén anciënniteit kon laten verrekenen)?

Minister Weyts kon moeilijk anders dan de gemaakte politieke keuzes inderdaad bevestigen en citeerde uit de omzendbrief ter zake. De huidige spelregels waren toch duidelijk en slechts enkele kliks verwijderd van wie de informatie zocht. In de rest van de bespreking wees interveniënt Loes Vandromme nog op de goede nota i.v.m. het op 26 januari 2023 afgehandelde verzoekschrift in ditzelfde verband en vroeg ze naar het aantal zijinstromers dat ook in het onderwijs blééf, wist interveniënt Koen Daniëls van sporadische gevallen van verkeerde communicatie over de spelregels en wees hij op het belang van een gediversifieerd hr-beleid op school, meldde de minister dat er soms ook discussie was over de aard van meegebrachte privé-ervaring en besloot vragensteller De Witte, met verwijzing naar een vroeger standpunt van de Raad van State (herinner je voormalig onderwijsminister Pascal Smet, beste lezer), dat de situatie intussen toch geëvolueerd was en de zaak breder bekeken moest worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio