2 februari 2022 – Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IX): een kort commentaar

We hadden het niet meer meegemaakt sinds 23 juni 2021 (corona-VIII), maar ook aan het begin van de plenaire vergadering van 2 februari 2022 werd de spoedbehandeling gevraagd van een voorstel van decreet in de coronacontext: nummer IX in de rij. Zoals in het verleden ging het om een aantal (vaak tijdelijke) dringende en heel diverse maatregelen: sommige voor meerdere onderwijsniveaus en andere specifiek voor een bepaald onderwijsniveau. Soms ook herhalingen van al eerdere coronamaatregelen. Misschien toch wel een speciale vermelding voor de financieringsmaatregelen in het volwassenenonderwijs, waarover eerder zo vaak gesproken was in de Onderwijscommissie. Ik kan het best voor al die maatregelen verwijzen naar het goede overzicht in de memorie van toelichting (p.2-8).

Au fond was over dit voorstel weinig politieke discussie. Ik houd het hier dan ook heel kort. Dit “commentaar” is dus eigenlijk geen echt commentaar op het voorstel van decreet, maar wel gewoon een “vermelding” ervan, wat overigens het belang ervan zeker niet kleiner maakt.

Het voorstel werd uiteraard aangenomen. Je kunt de video van de bespreking bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio