2 december 2020 – Leerachterstand door corona in GO!

Enkele krantenartikelen en een vrije tribune van Raymonda Verdyck, gedelegeerd bestuurder van het GO!, in De Morgen van 30 november 2020 vormden de aanleiding voor deze actuele vragen. Alweer corona dus, hoewel de vrije tribune van Raymonda Verdyck ook ruimer keek. Een interessante vrije tribune trouwens. Maar toen ik de vragen las en ze nadien live concreet hoorde stellen door de drie vragenstellers Jean-Jacques De Gucht, Hannelore Goeman en Tom De Meester, vroeg ik me toch meteen af welk nieuws ik nog zou gaan horen ná inderdaad de vele, eerdere coronagerelateerde vragen (ook over leerachterstand) zowel in de Onderwijscommissie als in de plenaire vergadering. Het antwoord luidde: zo goed als niets. De eerste twee vragenstellers vroegen vrijwel hetzelfde, met één accentverschil: welke bijkomende maatregelen zou minister Weyts treffen om de leerachterstand op te lossen, met daarbij het onderscheidende accent van Goeman op “tijdens de lessen”. De derde vragensteller trachtte het probleem ruimer open te trekken: sociale ongelijkheid was er in het onderwijs sowieso, ook zonder corona, en hoe zou de minister dat dus structureel aanpakken?

Dat gaf de minister de gelegenheid om nogmaals zijn gekende maatregelen zowel op korte als op lange termijn op te lijsten. Vergeef het mij, beste lezer, maar die ga ik hier niet meer herhalen wegens genoegzaam bekend.

Bij de replieken van de vragenstellers en de tussenkomsten van de interveniënten (Koen Daniëls, Jan Laeremans, Jo Brouns en Johan Danen) hoorde ik alleen deze bijkomende elementen:

  • Jean-Jacques De Gucht polste naar nog andere conclusies uit het sociale overleg over corona van een dag eerder;
  • Koen Daniëls vroeg naar de houding van de Onderwijsinspectie voor het geval dat scholen nu bepaalde keuzes zouden maken in dit leerachterstandsverhaal en of ze dan mogelijk zouden blootstaan aan kritiek;
  • Jan Laeremans bracht de communautaire dimensie van de coronasituatie in om zo mogelijk, een eigen scenario voor open scholen in Vlaanderen te krijgen in de toekomst;
  • Jo Brouns vreesde een te snelle heroriëntering van leerlingen na de kerstvakantie;
  • Johan Danen ging nog algemener door op de piste van Tom De Meester door te vragen naar “hoe gelijke onderwijskansen meer structureel inbedden in het onderwijs”.

Minister Weyts antwoordde alleen nog dat in het corona-overleg van de dag voordien afgesproken was om de huidige maatregelen alvast te behouden tot 31 december 2020, dat de kerstexamens zo goed mogelijk georganiseerd zouden worden (hij zag vele goede inspanningen in de scholen), maar dat hij niet meeging in de uitspraak van viroloog Steven Van Gucht dat het afstandsleren weleens tot het einde van het schooljaar zou kunnen blijven duren. Open scholen waren voor de minister net een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken aan die leerachterstand. De wensen van sommige anderen: vakanties verlengen, scholen dichthouden en toch leerachterstand willen wegwerken. Dat ging natuurlijk niet samen. In zijn woorden: le beurre et l’argent du beurre, dat ging natuurlijk niet, waarmee ik dan toch nog iets nieuws leerde. Een mooie Franse uitdrukking, zeg maar. In zijn initiële antwoord had de minister het overigens ook al gehad over better safe than sorry, wat dan weer een mooie Engelse uitdrukking is. Voor een goed begrip, voor wie eraan mocht twijfelen: in de twee gevallen bestaan óók mooie, volbloed Nederlandse uitdrukkingen 😉.

Uit de slotwoorden van enkele vragenstellers haal ik ten slotte nog deze elementen: Goeman stelde voor om de 90 miljoen euro voor kwetsbare leerlingen uit het coronarelanceplan te besteden in de scholen en De Meester wilde ook, naar analogie met de zorgsector, “meer handen aan het bord”, voor elke leerling een laptop en een goede internetverbinding én studiezalen, met als toch enigszins ambitieus voorbeeld… het Sportpaleis.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio