18 november 2021 – Ontwerp van decreet DBFM-Scholen van Vlaanderen: een bondig commentaar

Door de aard van de materie is er eigenlijk weinig (politiek) commentaar nodig. Ik beperk me hier dan ook tot vooral een verwijzing naar de diverse relevante documenten in kwestie, waarin alle belangrijke zaken uit deze commissiebespreking netjes te lezen zijn. Inderdaad, hoewel enkele onderwijscommissarissen verwezen naar een aantal opmerkingen in het Vlor-advies bij het voorontwerp van decreet en hier en daar enkele punctuele zaken aankaartten, was de positieve politieke consensus zodanig dat bij de stemming, die al meteen volgde aan het eind van de ochtendvergadering (nwvr: de geplande namiddagvergadering verviel daardoor), slechts één onthouding te noteren viel. Ik vermoed van Groen (Johan Danen), maar door de online beperkingen ben ik daar niet 100% zeker van. Wat had het programma van deze commissievergadering dan zoal te bieden?

Om te beginnen was er een soort inleidende gedachtewisseling met Jean Eliaerts, afgevaardigd bestuurder van AGION, geassisteerd door Nick Spriet, adviseur juridische en algemene coördinatie bij AGION. Door omstandigheden kan ik hier Eliaerts’ powerpointpresentatie niet opnemen, maar die volgde het zeer lezenswaardige en allanger gekende evaluatierapport over de zgn. “Scholen van Morgen”. Zeg maar, fase 1 van het DBFM-verhaal, dat startte onder toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke. De hele presentatie én de manier waarop Eliaerts nadien antwoordde op de vele vragen van de onderwijscommissarissen bewezen vooral één ding: dat die AGION-ambtenaren zeer competente mensen zijn.

Eigenlijk hadden we al een voorproefje van deze decretale bespreking gehad in de commissievergadering van 20 mei 2021, waarbij ik hierbij ook graag verwijs naar het parlementaire verslag. Overigens had ook toenmalig onderwijscommissaris Jo Brouns al zijn duit in het DBFM-zakje gedaan net vóór het zomerreces van 2021.

Het verhaal dat minister Ben Weyts nu bracht was dus eigenlijk al ruimschoots gekend. Wie de algemene memorie van toelichting (p.3-10) bij het ontwerpdecreet leest, verneemt elk belangrijk element dat in de bespreking viel. Voor een schematisch overzicht verwijs ik hier graag naar de powerpointpresentatie van minister Weyts. Deze fase 3 van het DBFM-verhaal, dat via drie aparte oproepen zou werken (nwvr: eerste deadline zou 30 maart 2022 zijn; fase 2 was het zgn. projectspecifieke DBFM-programma, waarin nu blijkbaar een 40-tal projecten toch nog maar in de fase van de aanbesteding zaten), ambieerde volgens de minister 450.000 m² voor 85.000 leerlingen, goed dus voor 1 miljard euro.

In de bespreking was er voorts nogal wat aandacht voor o.a. de multifunctionaliteit (en openstelling voor derden) van de schoolgebouwen, voor de ventilatie, voor de inspraak van maar ook de ontzorging van de schoolbesturen, voor de verhouding “DBFM versus reguliere bouwprocedure”, voor de private spaarder die nu ook investeringsmogelijkheden zou krijgen en voor de capaciteitsmonitor, die toch ook weer iets later klaar zou zijn dan op 20 mei 2021 aangekondigd werd. Finaal werd het ontwerpdecreet heel snel aangenomen, met slechts één onthouding. Vervolg dus nog alleen in de plenaire vergadering binnenkort.

Onze collega’s van de Dienst Bestuur & organisatie hadden intussen overigens ook niet stilgezeten om onze schoolbesturen te informeren en te vormen over deze derde DBFM-aangelegenheid.

Je kunt de video van de bespreking en stemming bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wifried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio