18 januari 2024 – Subsidies voor VOKA-Talentcenters

De laatste twee vragen van de vergadering brachten nóg wat meer politieke commotie teweeg. De eerste ging over de recente beslissing van de Vlaamse regering over een substantiële subsidie aan de zgn. VOKA-Talentcenters (1,39 miljoen euro aan de vzw VOKA – Project Services voor de uitrol van de Talentcenters in alle Vlaamse provincies in de periode van 22 december 2023 tot en met 31 december 2025). Dat was een initiatief, samen met de Universiteit Gent, waarover we het al eens eerder hadden. Was dat toch niet veel en snel geld voor iets waarvan het begeleidende onderzoek door de UGent nog volop liep? En wat ná de gesubsidieerde periode? Vragensteller Hannelore Goemans kritische stem was duidelijk merkbaar en die werd nog pittiger bij het contrast met de laatste vraag van de vergadering, maar daarover elders meer.

Minister Weyts verdedigde de beslissing met man en macht: hij zag alleen positieve redenen om het project nu al uit te breiden en vertelde, zoals op 2 februari 2023, opnieuw over iets soortgelijks dat in een van zijn andere beleidsdomeinen gedaan was, nl. in Sport.

Vragensteller Goeman deelde wel de analyse van de minister inzake de studiekeuzeproblematiek, maar zag in de subsidiebeslissing in deze fase toch een geste aan de “vrienden van VOKA” en vond dat de overheid hier, in het kader van een ruimere visie rond geïnformeerde studiekeuze bij de overgang van de eerste naar de tweede graad secundair onderwijs, het initiatief had moeten nemen. Tegelijk kon ze als principe de betrokkenheid van het bedrijfsleven wel appreciëren.

Interveniënt Koen Daniëls bespeurde enige “dubbelheid” in Goemans houding, die hem verleidde tot de vraag “Wat wil Vooruit nu eigenlijk?”, in het bijzonder ook omdat er in dit verband aandacht was voor tso/bso-studierichtingen, die net ook Vooruit toch belangrijk vond in het studiekeuzeverhaal. Tja… Interveniënt Loes Vandromme verwees nog naar het idee van de staten-generaal uit het rapport van de Commissie-Brinckman en naar de noodzaak van regionale spreiding, want anders kon de kost van busvervoer om van zo’n Talentcenter gebruik te maken weleens voor een duidelijk probleem zorgen voor sommige scholen.

Minister Weyts diende vragensteller Goeman en haar ideologische opmerking van antwoord, waarbij hij de wat oudere term “het patronaat” spottend liet vallen. De provinciale uitrol kwam net tegemoet aan de gevraagde spreiding en zo’n bus konden de scholen ook nog wel betalen, aldus nog de minister. Tenslotte had hij de budgetten voor Onderwijs van 13 naar meer dan 16 miljard euro opgetrokken, nietwaar…

Vragensteller Goeman herhaalde haar belangrijkste kritiek nogmaals, met nog een kleine rekensom erbovenop: tot nog toe hadden 10.000 leerlingen (van de 152.000; ze bedoelde daarmee het totaal aantal leerlingen in de eerste graad so) aan de bestaande Talentcenters deelgenomen, oftewel 6,5 procent. Tja…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio