18 januari 2024 – Nieuw actieplan schooluitval

Een heel wat hardnekkigere kwestie dan het voorgaande verhaal over Latijn was het actieplan “Schooluitval”. Getuige de voorgeschiedenis daarvan: een schriftelijke vraag, maar ook diverse andere precedenten. Een geval van procrastinatie van de minister? Die had alleszins wel een persbericht verspreid op 4 januari 2024 en dat was voor Hilâl Yalçin, heel logisch, de aanleiding om deze aanslepende geschiedenis weer op te rakelen. Waren die nieuwe ingrepen inzake schooluitval nu eigenlijk dat (vernieuwde) actieplan en hoe moesten ze, incl. de financiële kant ervan, precies begrepen worden, want ze weken toch wel af van de huidige provinciale werking ter zake. Best kritische vragen dus, die nog eens heel expliciet versterkt werden door vragensteller Emine Gül Isci met liefst 14 vragen.

Minister Weyts schetste omstandig zijn aanpak, zoals hij in de pers gecommuniceerd had: een hervorming van de bestaande (provinciale) netwerken Samen tegen Schooluitval tot één netwerk Samen tegen Schooluitval, dat op Vlaams niveau aangestuurd werd door de zgn. InternettenSamenwerkingsCel van alle CLB’s samen. En de diverse voordelen daarvan, volgens hem. Dan toch ook nog even over het actieplan Samen tegen Schooluitval. Nu luidde het dat hij de opdracht gegeven had om dat ook verder uit te rollen en te evalueren. En NAFT? Dat was al enige tijd een zaak van Welzijn, maar de minister was bereid om dat samen met minister Crevits te bekijken, hoewel toch met enige reserve vanuit zijn bevoegdheidsbekommernis...

Daarmee was de kritiek van de twee vragenstellers niet van de baan. Emine Gül Isci wreef de minister bovendien nog het antwoord van minister Crevits op een nog niet gepubliceerde schriftelijke vraag van Hannelore Goeman onder de neus. Interveniënt Elisabeth Meuleman bood verdere ondersteuning, waarna enig weerwerk van interveniënt Koen Daniëls volgde, die vooral gewoon de minister echode.

Die laatste verduidelijkte nog wel een paar al vermelde zaken, maar het viel me op dat hij nog enkele maatregelen in petto had voor… de versterking van tso-bso. Ja, dat stond in het Regeerakkoord, zeker. Zou dat al iets zijn voor de Vlaamse regering van de dag nadien en voor nieuwe perscommunicatie… ik zeg maar wat: de maandag daarop ofzo? Afwachten maar.

Vragensteller Yalçin bleef tot slot nog wat voorzichtig in haar teleurstelling over de zaak, maar vragensteller Isci maakte, als voormalige lerares in dbso, toch een krachtig statement…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio