17 februari 2022 – Pensioneringsgolf in onderwijs

Met het tweede thema van de commissievergadering zaten we opnieuw in het dossier van het lerarentekort en het loopbaanpact. Een interessant nieuw element was wel het onderzoeksrapport van Kristof De Witte en Kaat Iterbeke van de KU Leuven. Naast andere factoren was ook de aankomende pensioneringsgolf een extra bedreiging voor het al bestaande lerarentekort. Wat kon minister Weyts doen, mede op basis van dat onderzoeksrapport? Bij de vragen van Johan Danen en Steve Vandenberghe kwamen bekende aspecten aan bod, zoals de anciënniteitskwestie van zijinstromers, maar ook andere, zoals zgn. hybride lesgevers en stopzetting van studierichtingen.

Minister Weyts, wiens administratie concreet meegewerkt had aan de Leuvense studie, noemde het rapport genuanceerd in deze zin dat het onderwijs, in de totale Vlaamse arbeidsmarkt, geen uitzonderlijke positie innam (voor bepaalde parameters zelfs nog wat positiever oogde dan de totale arbeidsmarkt). Het zal je niet verbazen, beste lezer, dat de rest van de bespreking weinig nieuws liet zien: de plannen voor de verdere uitbreiding van de anciënniteit voor zijinstromers, de afgesloten cao, de conceptnota “Herwaardering van de leraar”, waaraan nu stapsgewijs gewerkt werd (en dus niet: “1 groot moment”; lees: geen loopbaanpact), en duaal lesgeven.

Het werd politiek nog even wat pittiger, toen interveniënt Loes Vandromme een recent Belgabericht van de minister over “geen scholen gesloten” een klap in het gezicht van een aantal schooldirecteurs noemde, waarin de minister dan weer geen probleem zag. Andere, hangende kwesties in verband met het voorliggende thema ontbraken ook niet: het bijverdienen na pensioen, de praktijkschok van beginnende leraren, de website “Word leerkracht”, maar vooral ook de zgn. proeftuinen (uit de bovenvermelde conceptnota) en …. de onderwijsambassadeur van het Regeerakkoord, weet je nog?

Als elementen van antwoord noteerde ik schematisch:

  • aanvangsbegeleiding (cf. cao);
  • lerarenopleiding (zou beter moeten opleiden voor de echte onderwijsrealiteit; ik heb al eerder geschreven wat ik van die “overheidsingreep” vind…);
  • de zgn. Bijsprong;
  • kerntaken (cf. cao);
  • over “bijverdienen na pensioen” had minister Weyts blijkbaar tweemaal contact met de bevoegde minister Karine Lalieux, waarvan de tweede keer positief, maar ten minste één partij in de federale regering lag daarbij dwars (dus afwachten);
  • de onderwijsambassadeur zou een element zijn van de toekomstige campagne;
  • de proeftuinen (pilootprojecten) waren geen eenvoudige zaak in het sociale overleg, wat ik nog heel zacht uitgedrukt vind…;
  • voor hybride onderwijs werd er aan een kader gewerkt, hoewel ook nu al veel mogelijk was, aldus minister Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio