17 februari 2022 – Edusprong

Qua timing werd deze vraag om uitleg op een ideaal moment gesteld, zo bleek. Op de agenda van de Vlaamse regering van de dag nadien zou de tweede projectoproep ter zake staan. Loes Vandrommes vragen hadden als specifieke invalshoek: de rol van de leerwinkels en extra aandacht voor kansengroepen. Hoe zat dat?

Versterking van het volwassenenonderwijs, daar draaide het allemaal om, zo begon de minister in zijn antwoord. Zoals gold voor diverse andere projecten, -- ik heb deze minister al weleens “de minister van de projecten” genoemd --, dat alles in de context van het zeer brede relanceplan van de Vlaamse regering (cf. visienota Edusprong (project Vlaamse Veerkracht 19: versterking levenslang blijven leren)). Zijn uitleg over regioscan en dergelijke klonk bekend in de oren. En nu kwam er een tweede projectoproep (20 miljoen euro). De weg vinden naar het aanbod van het volwassenenonderwijs was cruciaal. Daarvoor had de minister drie strategieën (volwassenenonderwijs als sterk merk; het digitale opleidingskompas; lokale informatieverstrekking in samenwerking met lokale partners (bv. ook de leerwinkels)) opgenomen in een communicatiecampagne die in volle voorbereiding was. In een volgende projectoproep zouden ook de leerwinkels de mogelijkheid krijgen een plan in te dienen voor gerichte acties vanuit de notie van de zgn. outreachende aanpak. Het was me niet 100 procent duidelijk of dat nu al in de tweede projectoproep van daags nadien het geval zou zijn of pas voorwerp van een derde projectoproep zou worden.

Loes Vandromme was vooral geïnteresseerd in de resultaten van de regioscans en de timing van de aangekondigde campagne. Interveniënt Johan Danen vroeg wanneer een model van een bredere zgn. ‘one shop’-oplossing voor wie een gepaste opleiding zocht, waarbij een leerwinkel een geschikt instrument kon zijn, Vlaanderenbreed uitgerold zou kunnen worden.

De minister beloofde te gepasten tijde een overzicht te geven van de regioscans. Met de strategie voor de communicatiecampagne wilde hij tegen de zomer klaar zijn. En die zou eerder duurzaam van aard zijn in plaats van een 'one shot'-campagne.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio