17 februari 2022 – De Conflixers

Om de vergadering te beëindigen, een vraag om uitleg van Hilâl Yalçin, waarover eigenlijk geen politieke meningsverschillen bestonden. Dat mocht ook weleens. Wel paste enige nuance bij de terugval van bepaalde cijfers. De Conflixers: een initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) dat al vaker in antwoorden van minister Weyts opgedoken was. De context van de vraag: de dag nadien zou de Vlaamse Week tegen Pesten van start gaan. Vragensteller Yalçin wilde het VSK-initiatief extra promoten in de vermelde context en polste naar een mogelijke uitbreiding ervan, want, zo bleek in de tweede ronde, zij had een terugval in de cijfers ter zake gezien.

Minister Weyts sprak over de nieuwe beheersovereenkomst (2021-2023) met VSK, waarin de Conflixers mee opgenomen was, waardoor er sowieso al een duurzamere garantie op overheidsondersteuning (subsidie en een detachering) bestond. Yalçins suggestie van een label voor een conflixer-school of conflixer-gemeente/stad was aan de organisatie bezorgd, maar over zulke zaken besliste die autonoom.

De kwestie van de cijfers dan (een daling in het aantal scholen dat de laatste jaren deelgenomen had aan diverse activiteiten in dit verband) haalde vragensteller Yalçin uit het antwoord op een schriftelijke vraag van haar partijgenote Loes Vandromme. Ze vroeg ook aandacht voor het buitengewoon onderwijs in dit verband. Interveniënt Koen Daniëls, die haast nooit een gelegenheid om tussen te komen aan zich voorbij laat gaan, stelde dat een antipestbeleid op een school ook heel goed kon zonder de Conflixers. Uiteraard waren ook hij en zijn fractie tegen pesten. Open deuren worden in deze commissie nu eenmaal wel vaker ingetrapt, maar dat terzijde. Hij vroeg nog bijzondere aandacht voor het wellicht nog minder makkelijk te remediëren cyberpesten.

Minister Weyts nuanceerde de terugvallende cijfers: al heel wat scholen hadden intussen wél deelgenomen aan het initiatief, gingen daarmee zelf door en de geciteerde cijfers sloegen alleen op wie er nieuw bij kwam. Er waren wel wat verschillen tussen de provincies. De minister wilde gerust altijd communicatief de zaak steunen via de gebruikelijke communicatiekanalen van zijn ministerie. Vragensteller Yalçin besloot met haar grote geloof uit te spreken in zo’n peer support-aanpak als die van de Conflixers.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een mogelijke uitbreiding van het succesvolle antipestproject De Conflixers van Hilâl Yalçin” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio